AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 03.11.2015

Slovalco Invest, a. s.

Aktuálna adresa od 03.11.2015

Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava, 85101


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[23] Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[85] Emisné ážio (412)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[108] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[128] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
57 340 944 40 014 148 57 568 460 59 514 880 65 262 392 68 035 824 18 122 27 600
57 326 000 39 716 000 57 326 000 57 326 000 57 326 000 57 326 000
57 326 000 39 716 000 57 326 000 57 326 000 57 326 000 57 326 000
57 326 000 39 716 000 57 326 000 57 326 000 57 326 000 57 326 000
14 946 298 147 242 460 2 188 882 7 936 391 10 709 822 18 122 27 584
150 67 062 201 187 1 022
150 1 022
150 1 022
67 062 201 187
14 796 298 147 175 398 1 987 695 7 935 369 10 709 822 18 122 27 584
570 679 835 862 901 508 921
14 226 297 468 174 563 1 986 833 7 934 468 10 709 314 17 201 27 584
16
16
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
57 340 944 40 014 148 57 568 460 59 514 880 65 262 392 68 035 824 18 122 27 600
31 113 040 14 535 650 32 916 052 34 173 296 32 505 158 21 264 132 7 923 27 600
4 025 000 4 025 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
4 025 000 4 025 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
100 100 100 100 100 100
4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 100 100
2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
10 508 050 28 888 452 30 145 696 28 477 558 17 259 304 -19 677
10 508 050 28 888 452 30 145 696 28 477 558 17 259 304
-19 677
16 577 389 -18 380 400 -1 257 244 1 668 137 11 218 253 17 256 208 -19 677
26 227 908 25 478 496 24 652 408 25 341 588 32 757 232 46 771 692 10 199
9 822 777 3 959 021
9 822 777 3 959 021
7 714 357 11 571 535 12 230 053 16 420 624 19 846 256 34 429 436
14 510 956 34 255 7 789 152 31 244 8 233 496 7 588 123 9 739
54 062 33 755 30 310 27 219 29 971 26 530 9 739
26 436 26 889 27 438 26 634 26 436 25 616
27 626 6 866 2 872 585 3 535 914 9 739
14 456 894 7 758 342 8 001 193 7 554 688
2 104 2 104 2 104
1 427 1 427 1 427
500 500 494 198 801 3 374
7 200 6 750 10 020 10 500 10 500 10 750 460
7 200 6 750 10 020 10 500 10 500 10 750 460
3 995 394 4 043 180 4 623 184 4 920 198 4 666 982 4 743 383