AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 03.11.2015

Slovalco Invest, a. s.

Aktuálna adresa od 03.11.2015

Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava, 85101

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[31] Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)
[32] Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[48] Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
38 3 773 930 9 666 881
1
1
149 950 77 267 76 896 102 392 101 408 142 805 19 624
8
149 940 77 267 40 616 54 098 53 114 101 333 19 624
36 220 48 294 48 294 35 933
27 000 36 000 36 000 27 000
9 220 12 294 12 294 8 738
195
10 60 5 531
-149 950 -77 267 -76 896 -102 392 -101 408 -142 804 -19 624
-149 940 -77 267 -40 616 -54 098 -53 114 -101 341 -19 624
548 1 36 836 3 967 015 13 067 682 22 236 568
38 3 773 930 9 666 881 20 441 792
38 3 773 930 9 666 881 20 441 792
1 1 28 74
1 1 1 9
27 65
548 36 798 193 084 3 400 773 1 794 695
5
-16 726 791 18 303 136 1 217 184 2 196 486 1 549 709 4 834 661 53
-17 610 000 17 610 000
855 906 663 350 757 313 1 010 732 1 293 562 1 442 628
589 118 339 435 152 321 114 892 421 505 494 951
266 788 323 915 604 992 895 840 872 057 947 677
611 432 692 1 158 488 251 587 3 181 042
27 303 29 174 27 179 27 266 4 560 210 991 53
16 727 339 -18 303 134 -1 180 348 1 770 529 11 517 973 17 401 906 -53
16 577 389 -18 380 400 -1 257 244 1 668 137 11 416 565 17 259 102 -19 677
198 312 2 894
198 312 2 894
16 577 389 -18 380 400 -1 257 244 1 668 137 11 218 253 17 256 208 -19 677