AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 06.11.2000

SLOVATYS, spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 18.01.2014

Paulínska 24, Trnava, 91701
(historické adresy)

Od 23.04.2004 Limbova 7, Trnava, 91700

Od 06.11.2000 Kapitulská 11, Trnava, 91700

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[4] Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[6] Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)
[7] Aktivácia (účtová skupina 62)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[30] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[46] Predané cenné papiere a podiely (561)
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
3 162 849 2 727 794 3 272 546 2 933 167 2 928 606 2 482 243 2 455 400 3 188 086 6 467 655
3 377 986 2 876 980 3 689 514 3 074 578 3 196 719 2 724 470 3 092 702 3 558 745 8 367 761
47 820 103 228 111 959 83 549 160 413 146 872 1 718 004 2 475 607 3 694 981
3 072 671 2 551 474 3 084 385 2 744 036 2 274 067 1 815 034 548 029
42 358 73 092 76 202 105 583 494 126 520 337 737 396 712 479 2 772 674
2 798 -1 -7 052 18 194 742 -31
366 149 492
17 500 6 666 11 000 139 378 55 833 135 625
197 637 146 388 416 969 141 796 238 919 241 346 88 926 314 460 1 614 989
3 306 042 2 813 656 3 538 285 2 973 659 3 039 025 2 723 285 3 080 565 3 417 704 7 937 926
38 606 28 684 55 376 58 441 111 196 114 280 1 171 453 1 837 361 3 255 341
2 211 075 1 751 111 2 266 282 1 935 471 1 582 428 1 354 441 740 473 345 038 581 672
15 074 195 956
289 026 281 585 236 415 198 326 433 853 440 144 425 594 611 478 1 842 194
544 224 449 645 407 948 429 080 407 615 348 213 299 144 209 173 271 815
377 624 315 457 285 220 301 425 285 998 248 516 209 144 145 444 187 949
132 966 110 100 100 033 104 081 99 037 80 699 74 567 52 989 66 599
33 634 24 088 22 695 23 574 22 580 18 998 15 433 10 740 17 267
6 010 5 622 6 575 6 793 7 757 8 741 6 860 8 391 15 586
217 667 243 849 238 880 324 052 400 147 383 412 362 458 257 380 187 328
217 667 243 849 238 880 324 052 400 147 383 412 362 458 257 380 187 328
14 566 15 340 566 333 45 416
-1 600 -50 2 810
1 034 53 210 323 999 6 930 80 689 73 488 74 250 133 809 1 542 618
71 944 63 324 151 229 100 919 157 694 1 185 12 137 141 041 429 835
624 142 669 212 714 472 733 878 819 323 574 120 665 878 379 501 741 984
13 505 13 339 4 599 1 789 1 088 134 49 72 989 100 584
71 496 100 582
13 402 13 339 3 512 1 200 261 2 2
13 402 13 339 3 512 1 200 261 2 2
103 338 827 49
749 589 134 1 491
19 579 21 920 19 534 21 231 26 425 23 254 25 962 40 045 162 383
3 496 82 985
8 475 9 089 7 761 7 549 7 957 7 465 8 861 15 431 49 598
8 475 9 089 7 761 7 549 7 957 7 465 8 861 15 431 49 598
170 282 226 370 42 196 202 2 650 2 110
10 934 12 549 11 547 13 312 18 426 15 593 16 899 18 468 27 690
-6 074 -8 581 -14 935 -19 442 -25 337 -23 120 -25 913 32 944 -61 799
65 870 54 743 136 294 81 477 132 357 -21 935 -13 776 173 985 368 036
15 684 42 868 45 875 29 637 8 214 -69 593 -85 835 31 154 -74 700
12 643 6 412 4 364 2 888 2 880 2 880 2 880 2 880
3 041 36 456 41 511 26 749 5 334 -72 473 -88 715 28 274 -74 700
50 186 11 875 90 419 51 840 124 143 47 658 72 059 142 831 442 736