AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 22.12.2015

pavlikovsky.com, s. r. o.
(historické názvy)

Od 16.06.2007 Gordon SK, s. r. o.

Aktuálna adresa od 16.06.2007

Jána Zemana 101/9, Trenčín, 91101


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[62] Sociálne poistenie (336) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2021 2020 2019 2018 2017
18 903 31 750 54 403 60 605 5 833
12 573 21 536 30 498 39 207
12 573 21 536 30 498 39 207
12 573 21 536 30 498 39 207
5 256 7 862 20 044 15 687 5 833
3 400 3 400 3 400
3 400 3 400 3 400
359 746 3 168 5 884 130
342 1 910 5 884
342 1 910 5 884
107
359 404 1 258
23
1 497 3 716 13 476 9 803 5 703
8 213 1 602 3 306 5 460
1 489 3 503 11 874 6 497 243
1 074 2 352 3 861 5 711
1 074 2 352 3 861 5 711
2021 2020 2019 2018 2017
18 903 31 750 54 403 60 605 5 833
-64 894 -44 598 -24 071 -24 945 -37 140
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
-51 604 -30 710 -31 584 -43 779 -54 123
23 080 23 413 22 539 10 344
-74 684 -54 123 -54 123 -54 123 -54 123
-19 929 -20 527 874 12 195 10 344
83 797 76 348 78 474 85 550 42 973
6 999 13 966 22 199 29 798 10
6 971 13 943 22 181 29 785
28 23 18 13 10
35 898 21 482 15 375 14 851 2 062
5 344 5 458 187 6 152 900
5 344 5 458 187 6 152 900
30 381 15 751 14 671 8 351 171
58 58 91 83 466
88 88 100 56
27 127 326 209 525
40 900 40 900 40 900 40 901 40 901