AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 28.12.2015

Downtown Invest Slovakia s. r. o.
(historické názvy)

Od 07.06.2010 VITTOX s. r. o.

Aktuálna adresa od 13.07.2016

Kopčianska 10, Bratislava, 85101
(historické adresy)

Od 02.10.2015 Kopčianska 10, *, 85101

Od 12.05.2015 Keltská 55, Bratislava, 85110

Od 30.06.2014 Ružomberská 16, Bratislava, 82105

Od 20.07.2012 Živnostenská 5, Bratislava, 81106

Od 07.06.2010 Ružomberská 16, Bratislava, 82105

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[4] Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[25] Kurzové zisky (663)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2021 2019 2018 2017 2016 2014 2013
339 815 9 800 14 078 39 029
38 950
163 000
9 800 2
176 815 14 076 79
342 939 3 317 89 518 47 677 503 646 15 009 41 108
8 437 551 4 280
17 346 1 970 19 642 13 586 6 009 33 081
5 069
60 3 317 4 460 4 460 280 378
82 968 490 000 3 165
9 800 8 169
325 533 120 269 60 204
-3 124 -3 317 -89 518 -37 877 -503 646 -931 -2 079
145 654 -1 970 -28 079 -13 586 -6 560 1 589
4 9 875 1
1
4 9 875
70 108 165 327 740 200 661 342 768
326 364 200 562
70 108 165 1 376
99 342 768
-70 -108 -161 -317 865 -200 661 -342 -767
-3 194 -3 425 -89 679 -355 742 -704 307 -1 273 -2 846
480 960 607
-3 194 -3 425 -89 679 -355 742 -704 787 -2 233 -3 453