AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 26.01.2016

BOND Reality - franchisingová sieť, s. r. o.
(historické názvy)

Od 23.01.2012 BR REAL, s.r.o.

Aktuálna adresa od 22.12.2014

Laténska 2/B, Bratislava, 85110
(historické adresy)

Od 23.01.2012 Nálepkova 7122/28, Piešťany, 92101


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[3] Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[16] Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
[45] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
415 691 418 336 219 974 185 249 185 351 154 899 186 419 53 536 19 667 21 876
70 657 98 764 97 558 50 527 83 425 57 470 82 217 24 798
2 979 1 166 2 916
67 678 98 764 96 392 47 611 83 425 57 470 82 217 24 798
67 678 98 764 96 392 47 611 83 425 57 470 82 217 24 798
345 034 319 572 122 416 134 722 101 926 97 429 104 202 28 738 19 667 21 876
263 957 162 278
693 9 554 8 907 6 628
58 005 39 164 68 334 28 702 35 491 37 826 67 472 10 307 3 745 1 466
53 946 34 193 52 754 25 240 30 348 35 792 65 322 8 363 3 745
2 305 2 9 187 2 321 511 1 933
1 754 4 969 6 393 3 460 4 822 1 523 2 150 11 1 466
22 379 108 576 54 082 106 020 57 528 52 975 36 730 18 431 15 922 20 410
22 379 108 576 54 082 106 020 57 528 52 975 36 730 18 431 15 922 20 410
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
415 691 418 336 219 974 185 249 185 351 154 899 186 419 53 536 19 667 21 876
43 617 51 493 47 002 42 227 26 151 14 384 12 875 10 429 17 079 8 350
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
500 500 500 500 500 457 335 335 335 91
45 993 41 502 36 727 20 652 8 884 7 417 5 095 11 743 3 015 817
-7 876 4 491 4 775 16 075 11 767 1 510 2 445 -6 649 8 729 2 442
372 074 366 843 172 972 143 022 159 200 140 515 173 544 43 107 2 588 13 526
198 818 209 729 41 099 16 217 27 638 30 446 38 508 2 216
123 696 109 673 90 263 86 745 91 047 69 515 94 976 979 2 588 13 026
8 768 2 824 5 037 15 293 4 442 12 615 48 203 -321 12 297
639 569 404 281 202 413
2 286 4 092 5 431 3 066 1 149 2 547 3 684 979 2 909 729
112 003 102 188 79 391 68 105 85 254 53 940 43 089
500 4 381 3 550 2 000 2 455 2 494 2 000 1 852
49 060 43 060 38 060 38 060 38 060 38 060 38 060 38 060 500