AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 27.01.2016

BOND Reality - franchisingová sieť, s. r. o.
(historické názvy)

Od 24.01.2012 BR REAL, s.r.o.

Aktuálna adresa od 23.12.2014

Laténska 2/B, Bratislava, 85110
(historické adresy)

Od 24.01.2012 Nálepkova 7122/28, Piešťany, 92101

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[4] Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
312 586 266 961 367 419 267 537 287 479 389 879 24 601 57 215 33 045
140 477 240 711 366 893 252 076 285 453 377 627 24 249 57 215 33 045
162 278
83 26 250 12 500 8 333
9 748 526 2 961 2 026 3 919 352
302 378 255 756 344 639 248 488 282 780 383 764 30 195 45 501 29 798
39 229 20 417 14 530 16 934 12 193 15 581 4 599 1 466
194 424 190 600 284 550 177 276 237 943 344 498 19 264 32 497 29 128
5 789 3 964 2 504 3 529 2 476
1 469 493 1 295 1 326 1 297 1 456 631 1 478 670
48 049 35 499 36 397 38 540 24 747 13 913 3 543
5 642 4 060
2 584 330 220
10 834 4 783 5 033 5 021 4 124 4 256 2 158 10 060
10 208 11 205 22 780 19 049 4 699 6 115 -5 594 11 714 3 247
69 102 29 694 67 813 57 866 35 317 17 548 386 23 252 3 917
1
1
2 669 1 459 1 743 2 366 1 179 1 030 95 93 76
2 380 1 191 1 465 2 045 893 802
1
288 268 278 321 286 228 95 93 76
-2 669 -1 459 -1 743 -2 366 -1 179 -1 029 -95 -93 -76
7 539 9 746 21 037 16 683 3 520 5 086 -5 689 11 621 3 171
3 048 4 971 4 962 4 916 2 010 2 641 960 2 892 729
4 491 4 775 16 075 11 767 1 510 2 445 -6 649 8 729 2 442