AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 30.03.2016

Asset Invest Slovakia s.r.o.
(historické názvy)

Od 09.03.2012 VIP - win s.r.o.

Aktuálna adresa od 30.03.2016

Pekárska 11, Trnava, 91701
(historické adresy)

Od 09.03.2012 Vengerova 167/1, Zeleneč, 91921


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[16] Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[29] Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
88 492 78 906 66 911 92 223 27 816 4 988 3 355 8 733
545
545
545
88 492 78 906 66 911 92 223 27 816 4 988 3 355 8 188
37 686 58 981 52 372 77 735 24 473 1 322 1 142
272
20 301 15 808 13 960 6 189 1 941 2 662 854 1 014
20 071 15 625 12 602 5 645 885 2 662
230 183 858 1 056
500 544 854 1 014
30 233 4 117 579 8 299 1 402 2 326 1 179 6 032
30 233 4 117 579 8 299 1 402 2 326 1 179 6 032
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
88 492 78 906 66 911 92 223 27 816 4 988 3 355 8 733
-73 826 -63 798 -42 290 -14 017 -3 597 -7 513 -11 458 -4 723
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
8 981 8 981 8 981 8 981 8 981
-77 779 -56 271 -27 999 -17 577 -12 513 -16 458 -9 723 -7 314
-10 028 -21 508 -28 272 -10 421 -5 065 3 945 -6 735 -2 409
162 318 142 704 109 201 106 240 31 413 12 501 14 813 13 456
254 206 162 97 22
160 996 140 765 108 072 104 446 31 287 12 501 14 813 13 456
67 114 68 474 65 224 72 999 25 234 517 1 688 2 637
413 400 343 1 353 1 153 907 766 706
1 389 126 1 537 1 120 2 080 1 290 413
92 080 71 765 42 505 28 557 3 780 8 997 11 069 9 700
1 068 1 733 967 1 697 104