AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 30.03.2016

Asset Invest Slovakia s.r.o.
(historické názvy)

Od 09.03.2012 VIP - win s.r.o.

Aktuálna adresa od 30.03.2016

Pekárska 11, Trnava, 91701
(historické adresy)

Od 09.03.2012 Vengerova 167/1, Zeleneč, 91921

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
52 471 21 361 84 291 87 641 3 383 52 652 50 330 54 475
52 471 21 361 84 291 87 641 3 382
48 921 50 330 54 475
2 268
1 1 463
62 044 42 584 112 182 96 643 7 457 47 643 55 999 56 781
37 716 17 595 81 831 65 361 3 103 1 322
10 59 1 002 880 2 314 19 114 27 408 28 644
10 506 9 427 14 441 11 659 507 12 648 19 229 19 139
11 098 10 951 14 770 18 646 1 422 13 978 8 192 7 810
116 285 336
546 655
2 656 2 136
58 2 416 138 97 111 465 339 197
-9 573 -21 223 -27 891 -9 002 -4 074 5 009 -5 669 -2 306
4 239 -5 720 -12 983 9 741 -2 542 15 837 3 693 6 692
13 18
13 18
182 285 381 459 31 104 117 118
182 285 381 459 31 104 117 118
-182 -285 -381 -459 -31 -104 -104 -100
-9 755 -21 508 -28 272 -9 461 -4 105 4 905 -5 773 -2 406
273 960 960 960 962 3
-10 028 -21 508 -28 272 -10 421 -5 065 3 945 -6 735 -2 409