AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 25.04.2016

M+D MEDIA, s.r.o.

Aktuálna adresa od 25.04.2016

Pražská 11, Bratislava - Mestská Časť Staré Mesto, 81104


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[3] Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
24 787 41 094 23 406 35 735 29 976 6 204 5 000
3 000 6 000 9 000 12 000
3 000 6 000 9 000 12 000
24 787 38 094 17 406 26 735 17 976 6 204 5 000
6 000 12 880 6 000 6 000 2 000
6 000 12 000 6 000 6 000
880 2 000
18 787 38 094 4 526 20 735 11 976 4 204 5 000
18 787 38 094 4 526 20 735 11 976 4 204 5 000
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
24 787 41 094 23 406 35 735 29 976 6 204 5 000
21 620 37 919 21 283 35 244 18 960 3 624 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
500 500 500 500
-1 081 14 903 -1 376 13 459 -1 376
17 201 17 516 17 159 16 285 15 336 -1 376
3 167 3 175 2 123 491 11 016 2 580
3 067 3 075 2 023 391 10 916 2 480
15 15 7 500 2 000
3 052 3 060 2 023 391 3 416 480
100 100 100 100 100 100