AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 31.05.2016

S.H. Property, s. r. o.

Aktuálna adresa od 31.05.2016

Žellova 6, Bratislava - Mestská Časť Ružinov, 82108


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[27] Ostatné pôžičky (067A) - /096A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2020 2019 2018 2017 2016 2015
114 140 30 676 59 438 34 606 20 285
60 500 13 280
13 280
13 280
60 500
60 500
53 640 30 676 59 438 34 606 7 005
13 477 10 227 27 492
13 477 10 227 27 492
1 500 8 712 1 682
7 212 1 682
1 500 1 500
52 140 8 487 49 211 5 432 7 005
52 100 2 939 4 256 4 545
52 088 8 387 46 272 1 176 2 460
2020 2019 2018 2017 2016 2015
114 140 30 676 59 438 34 606 20 285
79 557 13 976 34 823 8 526 4 285
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
500 500 500
500 500 500
1 122 10 339 3 026 -715
2 985 10 339 3 026
-1 863 -715
72 935 -1 863 26 297 4 241 -715
34 583 16 700 24 615 26 080 16 000
16 000 16 000 16 000 16 000 16 000
16 000 16 000 16 000 16 000 16 000
17 883 8 615 10 080
280 9 000
280 9 000
17 603 8 615 1 080
700 700