AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 30.01.2001

Slovenské liehovary a likérky, a.s.

Aktuálna adresa od 30.01.2001

Trnavská cesta, Leopoldov, 92041

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[4] Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[6] Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)
[7] Aktivácia (účtová skupina 62)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[30] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[31] Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)
[32] Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)
[34] Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[43] Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[46] Predané cenné papiere a podiely (561)
[48] Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
22 796 968 13 310 685 13 642 488 14 231 289 15 056 495 13 573 299 13 078 461 15 441 425 17 190 952
33 331 554 17 637 904 16 138 276 17 153 920 17 252 444 14 170 313 13 475 210 16 119 627 17 634 060 18 308 256
16 790 1 152 200 1 329 562 2 231 721 1 285 093 1 157 006 724 209 600 511 759 827 717 724
18 137 156 11 342 025 11 671 087 11 304 454 13 287 880 11 054 289 11 006 814 13 370 769 14 861 203 15 400 972
4 643 022 816 460 641 839 695 114 483 522 1 362 004 1 347 438 1 470 145 1 569 921 1 781 279
-206 232 533 830 -109 950 141 817 -345 787 84 808 -238 142 253 873 -126 633 -397 929
8 446 471 2 835 321 1 686 573 1 841 028 1 829 725 943 903 629 452 704
445 305 51 506 54 653 45 685 130 824 10 069 195 301 28 151 120 706 46 872
1 849 043 906 563 864 512 894 101 581 187 501 194 438 687 395 549 448 583 758 634
32 267 636 17 588 552 14 273 211 16 680 297 16 883 242 13 235 943 12 399 188 14 263 483 15 341 793 16 751 697
10 768 894 804 943 333 1 900 970 1 061 270 999 061 609 687 513 482 654 018 620 807
28 591 164 13 109 937 9 900 503 11 074 341 11 002 842 7 515 916 7 549 294 9 915 661 9 843 571 11 313 351
1 636 990 1 512 819 1 463 010 1 571 075 2 727 513 2 824 771 2 529 903 2 125 751 2 771 833 2 525 695
1 378 081 1 511 272 1 466 732 1 438 657 1 241 447 1 081 798 863 690 806 750 789 303 826 617
988 884 1 077 512 1 048 647 1 019 160 880 244 759 215 607 516 554 353 551 763 577 690
340 142 375 662 361 397 355 023 305 805 266 278 210 181 198 918 192 470 201 964
49 055 58 098 56 688 64 474 55 398 56 305 45 993 53 479 45 070 46 963
86 897 93 936 96 031 88 342 88 553 89 337 116 209 109 108 91 777 123 597
403 382 326 328 313 189 496 700 592 249 635 625 633 663 682 353 1 011 312 977 331
403 382 326 328 313 189 496 700 592 249 635 625 633 663 682 353 1 011 312 977 331
63 753 50 757 9 463 34 523 88 198 2 886 12 050 18 844 98 486 18 484
283 145 85
96 600 88 700 80 667 75 544 81 085 86 549 84 692 91 534 81 493 345 815
1 063 918 49 352 1 865 065 473 623 369 202 934 370 1 076 022 1 856 144 2 292 266 1 556 559
798 283 1 162 276 2 912 265 1 667 748 1 748 808 2 319 302 2 152 338 3 141 033 3 795 348 3 042 897
749 092 76 947 67 254 6 813 763 10 018 26 132 9 122 28 527 2 812 997 1 859 579
400 000
676 610 6 746 305 2 388 814 1 854 843
676 610 6 746 305 2 388 814
1 854 843
35 236 35 236 34 240 8 272 1 302 1 913 7 502 3 945 1 094 333
35 236 35 236 34 240 8 272 1 302
1 913 7 502 3 945 1 094 333
18 159 41 704 33 005 59 186 8 716 24 219 1 620 24 581 23 089 4 403
19 087
7 9 1
99 123 60 069 322 819 664 074 48 989 43 853 44 634 107 370 4 458 208 156 155
305 969
512 846
76 538 23 214 16 403 12 977 18 741 24 333 31 830 76 487 111 695 129 672
13 142
63 396 23 214 16 403 12 977 18 741 24 333 31 830 76 487 111 695 129 672
8 966 13 625 294 341 125 615 15 540 4 717 3 805 20 726 42 617 17 501
13 619 23 230 12 075 12 636 14 708 14 803 8 999 10 157 3 997 927 8 982
649 969 16 878 -255 565 6 149 689 -38 971 -17 721 -35 512 -78 843 -1 645 211 1 703 424
1 713 887 66 230 1 609 500 6 623 312 330 231 916 649 1 040 510 1 777 301 647 055 3 259 983
222 203 26 751 375 480 96 205 73 364 195 760 226 613 389 987 495 632 321 167
178 827 7 646 368 356 123 409 108 720 207 147 250 281 404 535 505 301 306 836
43 376 19 105 7 124 -27 204 -35 356 -11 387 -23 668 -14 548 -9 669 14 331
1 491 684 39 479 1 234 020 6 527 107 256 867 720 889 813 897 1 387 314 151 423 2 938 816