AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 21.07.2003

MEDIN s.r.o.
(historické názvy)

Od 28.03.1994 MEDIN, spoločnosť s ručením obmedzeným, Michalovce

Aktuálna adresa od 21.07.2003

Rákócziho 42, Kráľovský Chlmec, 07701
(historické adresy)

Od 28.03.1994 Lúčna 10, Michalovce, 07101

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
942 1 151 909
-218 1 140 017
11 892
1 000
160
479 3 774 741 937 1 200 934 2 947 3 035 1 158 719
1 031 022
1 285 13 334
413 766 741 937 1 190 934 2 780 1 134 36 553
77 339
55 419
19 284
2 636
66 40 80
3 008 10 167 576 391
-479 -3 774 -741 -937 -1 200 -934 -2 947 -2 093 -6 810
-413 -766 -741 -937 -1 190 -934 -2 780 -2 637 71 000
180 1 14 938
180 1 1
180 1 1
14 937
103 96 96 96 90 357 457 436 5 417
4 272
4 272
103 96 96 96 90 357 457 436 1 145
77 -96 -96 -96 -90 -357 -457 -435 9 521
-402 -3 870 -837 -1 033 -1 290 -1 291 -3 404 -2 528 2 711
960 960 960 960 840
960 960 960 960 840
-402 -3 870 -837 -1 033 -2 250 -2 251 -4 364 -3 488 1 871