AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 05.10.2016

Health Solutions, s.r.o.
(historické názvy)

Od 27.08.2009 Rehabilitačné služby, s.r.o.

Aktuálna adresa od 27.08.2009

G. Bethlena 22, Nové Zámky, 94076


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[19] Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[42] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)
[43] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[56] Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[115] Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
736 194 232 344 176 382 301 150 284 468 240 725 226 155 191 840 194 232
128 119 87 533 95 962 93 483 83 939 64 247
128 119 87 533 95 962 93 483 83 939 64 247
23 639 17 638 24 068 20 891 25 986 4 295
49 960 51 958 53 957 55 955 57 953 59 952
36 583
17 937 17 937 17 937 16 637
606 952 144 299 76 574 204 976 199 940 176 195 225 526 189 483 190 439
111 040
111 040
111 040
193 109 96 002 34 749 130 441 106 153 138 189 79 251 174 473 165 414
189 749 95 870 33 917 127 628 106 153 138 189 77 034 172 094 165 414
3 528 38 443 48 443
40 000 40 000
149 749 55 870 33 917 127 628 102 625 99 746 28 591 172 094 165 414
87 132 832 2 813 2 379
3 273 2 217
413 843 48 297 41 825 74 535 93 787 38 006 35 235 15 010 25 025
5 513 1 520 6 063 8 965 11 597 10 500 757 7 393 12 000
408 330 46 777 35 762 65 570 82 190 27 506 34 478 7 617 13 025
1 123 512 3 846 2 691 589 283 629 2 357 3 793
181 333 365 156 138 224 55 121 69
942 179 3 481 2 535 451 59 574 2 236 3 724
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
736 194 232 344 176 382 301 150 284 468 240 725 226 155 191 840 194 232
444 808 127 828 71 747 167 179 150 342 114 929 129 253 32 731 35 103
15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 10 000 10 000 10 000
15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 10 000 10 000 10 000
3 966 3 966 3 966 138 965 138 966 138 966 138 966 25 434 25 434
1 500 1 500 1 500 1 500 238 218 218 218 218
1 500 1 500 1 500 1 500 238 218 218 218 218
107 362 51 166 11 714 -5 124 -39 274 -39 647 -7 821 -550 -167
150 702 94 506 55 054 38 216 4 066 3 693 3 693 3 693 3 693
-43 340 -43 340 -43 340 -43 340 -43 340 -43 340 -11 514 -4 243 -3 860
316 980 56 196 39 567 16 838 35 412 392 -12 110 -2 371 -382
291 386 104 480 104 635 133 751 134 033 125 783 96 387 159 109 159 129
1 755 1 765 3 971 9 364 20 518 1 224 1 130 820 649
1 755 1 765 1 527 1 295 1 199 1 224 1 130 820 649
2 444 8 069 19 319
16 300 20 476 24 652 7 482 17 490 27 498
260 597 70 195 70 833 120 148 102 898 104 696 61 139 48 238 43 471
154 935 33 308 35 497 35 872 15 905 19 593 16 989 33 941 32 475
32 660 31 080
154 935 33 308 35 497 35 872 15 905 19 593 16 989 1 281 1 395
370 370 3 370 65 405 72 905 74 905 34 905 3 905 3 905
14 334 10 398 10 955 7 660 4 496 5 337 5 158 4 863 3 585
8 329 5 352 5 853 4 510 2 677 3 140 3 095 2 854 2 188
81 954 18 323 9 533 1 076 6 915 1 721 992 918 624
675 2 444 5 625 5 625 1 757 694
12 734 12 044 5 179 4 239 3 135 2 373 2 870 5 201 5 259
12 659 11 969 5 104 4 164 3 060 2 248 2 745 5 201 5 259
75 75 75 75 75 125 125
3 750 104 850 109 750
36 220 93 13 515
36 220 93 13 515