AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 05.10.2016

Health Solutions, s.r.o.
(historické názvy)

Od 27.08.2009 Rehabilitačné služby, s.r.o.

Aktuálna adresa od 27.08.2009

G. Bethlena 22, Nové Zámky, 94076

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 418 162 365 760 337 782 261 904 202 834 196 520 192 387
1 418 162 365 760 337 782 261 904 202 834 196 518 273 531 192 386 157 657
1 388 532 361 929 329 621 247 627 202 464 195 930 223 004 188 656 157 657
23 023 44 914
6 607 3 831 8 161 14 277 370 588 5 613 3 730
1 013 869 290 538 285 866 239 505 159 624 192 584 276 373 190 889 155 214
44 805 17 154 23 681 19 202 8 265 7 881 34 677 8 743 6 708
260 685 57 308 61 275 69 405 37 380 59 991 85 529 84 451 64 770
661 619 199 386 187 140 135 670 104 806 105 731 127 393 85 853 77 518
491 626 146 792 135 909 97 806 75 521 74 806 91 555 61 733 55 679
165 112 47 797 45 238 34 420 26 341 26 301 31 997 21 717 19 729
4 881 4 797 5 993 3 444 2 944 4 624 3 841 2 403 2 110
792 843 688 1 694 373 292 223 125 338
9 535 8 428 7 453 7 094 5 408 14 639 1 288
9 535 8 428 7 453 7 094 5 408 14 639 1 288
10 267 27 240
26 166 7 419 5 629 6 440 3 392 4 050 23 11 717 5 880
404 293 75 222 51 916 22 399 43 210 3 934 -2 842 1 497 2 443
1 083 042 287 467 244 665 159 020 156 819 128 058 102 798 95 462 86 179
2 2 1
2 2 1
2 2 1
1 735 1 851 1 041 561 1 591 2 584 8 790 3 388 2 709
1 110 1 364 53 328 1 371 2 445 8 357 3 163 2 621
7 574 3 163 2 621
1 110 1 364 53 328 1 371 2 445 783
8 6 3 3
625 479 982 230 217 139 433 225 88
-1 735 -1 851 -1 041 -561 -1 591 -2 582 -8 788 -3 388 -2 708
402 558 73 371 50 875 21 838 41 619 1 352 -11 630 -1 891 -265
85 578 17 175 11 308 5 000 6 207 960 480 480 117
85 578 17 175 11 308 5 000 6 207 960 480 480 117
316 980 56 196 39 567 16 838 35 412 392 -12 110 -2 371 -382