AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 15.10.2016

Dr. Max 115 s.r.o.

Aktuálna adresa od 15.10.2016

Moldavská cesta 8/A, Košice - Mestská Časť Juh, 04011

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
1 083 213 1 163 816 1 198 240 1 223 591 180 477
1 120 983 1 175 789 1 202 633 1 247 696 193 823
1 082 623 1 162 726 1 195 827 1 218 412 179 519
590 1 090 2 413 5 179 958
37 770 11 973 4 393 24 105 13 346
1 104 528 1 160 035 1 185 380 1 216 143 191 106 270
827 724 887 954 922 315 949 467 137 492
13 761 9 213 6 632 10 967 6 022
-717 2 442 239 -645 1 174
109 909 108 339 109 627 107 067 25 571 120
144 313 140 942 134 538 130 539 18 529
102 721 99 185 96 203 93 321 13 242
35 323 35 021 33 593 32 505 4 622
6 269 6 736 4 742 4 713 665
162 246 223 242 1 305 150
8 573 9 099 13 319 12 712 977
8 573 9 099 13 319 12 712 977
-107 1 094 -5 163 5 298 36
910 706 3 650 496
16 455 15 754 17 253 31 553 2 717 -270
132 536 155 868 159 427 156 735 10 218 -120
87 20
87 20
87 20
10 582 11 699 12 489 15 812 4 837 41
6 896 8 192 9 409 12 487 4 230
6 896 8 192 9 409 12 487 4 230
3 686 3 507 3 080 3 325 607 41
-10 582 -11 699 -12 489 -15 812 -4 750 -21
5 873 4 055 4 764 15 741 -2 033 -291
1 965 1 715 1 537 3 937 432
3 528 2 803 628 4 814 1 292
-1 563 -1 088 909 -877 -860
3 908 2 340 3 227 11 804 -2 465 -291