AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 15.10.2016

Dr. Max 117 s.r.o.

Aktuálna adresa od 15.10.2016

Moldavská cesta 8/A, Košice - Mestská Časť Juh, 04011

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
645 809 820 876 898 550 935 142 29 680
696 081 835 272 901 931 952 189 29 688
645 212 818 412 894 653 926 937 29 408
597 2 464 3 896 8 206 272
50 272 14 396 3 382 17 046 8
688 891 820 405 892 715 920 292 38 871 270
508 567 638 752 703 858 723 909 21 713
4 430 4 690 2 222 5 661 3 692
-113 1 400 768 -478 757
54 569 56 838 56 789 59 866 5 008 120
113 160 111 424 120 221 119 270 6 150
78 012 77 786 84 853 83 039 4 517
28 571 27 945 30 385 29 991 1 590
6 577 5 693 4 983 6 240 43
495 274 330 339 1 218 150
5 739 6 345 8 675 7 481 333
5 739 6 345 8 675 7 481 333
-3 134 3 134
2 044 682 2 986 1 110
7 190 14 867 9 216 31 897 -9 183 -270
78 356 119 196 134 912 146 185 -1 490 -120
87 20
87 20
87 20
5 357 6 106 6 845 9 456 2 807 41
4 219 4 773 5 539 8 060 2 640
4 219 4 773 5 539 8 060 2 640
1 138 1 333 1 306 1 396 167 41
-5 357 -6 106 -6 845 -9 456 -2 720 -21
1 833 8 761 2 371 22 441 -11 903 -291
1 412 2 788 799 2 146 706
2 028 2 584 941 4 961 960
-616 204 -142 -2 815 -254
421 5 973 1 572 20 295 -12 609 -291