AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 18.10.2016

Dr. Max 111 s.r.o.

Aktuálna adresa od 18.10.2016

Moldavská cesta 8/A, Košice - Mestská Časť Juh, 04011

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
767 538 854 183 733 097 918 565 389 274
846 141 903 735 793 310 974 391 428 262
767 219 853 677 731 261 914 080 387 254
320 506 1 835 4 484 2 020
78 602 49 552 60 214 55 827 38 988
838 848 886 697 780 559 952 259 420 500 270
600 222 655 254 566 362 724 846 312 036
7 471 5 995 4 808 5 157 5 182
628 284 744 -216 2 017
94 190 92 425 90 712 89 103 41 849 120
120 188 116 046 101 644 109 808 51 445
83 665 81 816 71 478 78 238 36 997
30 007 28 840 25 662 27 481 12 966
6 516 5 390 4 504 4 089 1 482
511 622 459 363 684 150
12 096 12 492 13 886 14 990 4 424
12 096 12 492 13 886 14 990 4 424
-188 -115 -4 289 4 316 275
3 730 3 694 6 233 3 892 2 588
7 293 17 038 12 751 22 132 7 762 -270
65 028 100 225 70 470 99 674 28 190 -120
68 20
68 20
68 20
11 745 12 760 13 700 17 017 6 787 41
8 296 9 385 11 086 13 954 5 784
8 296 9 385 11 086 13 954 5 784
3 449 3 375 2 614 3 063 1 003 41
-11 745 -12 760 -13 700 -17 017 -6 719 -21
-4 452 4 278 -949 5 115 1 043 -291
406 1 943 1 209 2 579 898
1 165 2 398 549 3 548 1 549
-759 -455 660 -969 -651
-4 858 2 335 -2 158 2 536 145 -291