AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 19.10.2016

Dr. Max 102 s.r.o.

Aktuálna adresa od 19.10.2016

Moldavská cesta 8/A, Košice - Mestská Časť Juh, 04011

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
4 092 089 3 360 653 3 242 551 1 674 104 41 958
4 154 869 3 409 139 3 270 409 1 744 343 44 570
4 080 862 3 349 065 3 229 393 1 666 058 41 795
11 227 11 587 13 158 8 046 163
62 780 48 487 27 858 70 239 2 612
4 081 449 3 355 960 3 211 373 1 695 484 51 116 270
3 859 731 3 172 111 3 027 179 1 553 434 36 085
11 159 8 984 7 049 4 247 2 468
1 086 1 220 2 591 318 181
50 859 39 269 44 018 32 667 4 229 120
147 497 119 840 114 885 89 732 5 841
103 181 83 177 81 705 62 687 4 163
37 142 30 081 29 153 22 617 1 487
7 174 6 582 4 027 4 428 191
56 64 103 254 1 108 150
11 194 11 124 14 348 12 541 960
11 194 11 124 14 348 12 541 960
-2 693 2 453 -812 2 076 170
2 560 895 2 012 215 74
73 420 53 179 59 036 48 859 -6 546 -270
169 254 139 068 161 714 83 438 -1 005 -120
7 170 3 462 404 87 20
7 170 3 462 404 87 20
7 170 3 462 404 87 20
1 893 1 827 3 283 3 561 337 41
7 1 709 2 382 146
7 1 709 2 382 146
1 893 1 820 1 574 1 179 191 41
5 277 1 635 -2 879 -3 561 -250 -21
78 697 54 814 56 157 45 298 -6 796 -291
16 842 11 739 11 781 7 998 215
17 753 12 223 12 533 8 705 960
-911 -484 -752 -707 -745
61 855 43 075 44 376 37 300 -7 011 -291