AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 18.10.2016

Dr. Max 114 s.r.o.

Aktuálna adresa od 18.10.2016

Moldavská cesta 8/A, Košice - Mestská Časť Juh, 04011

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
662 921 601 512 665 520 662 588 637 706 115 904
663 415 607 608 668 452 678 361 657 827 121 752
662 626 601 221 665 075 661 229 634 146 115 171
295 292 445 1 359 3 560 733
494 6 095 2 932 15 773 20 121 5 848
643 615 601 119 653 852 669 314 645 897 115 758 270
486 562 463 429 509 270 507 844 484 626 89 216
731 701 926 1 504 1 612 3 816
-814 845 988 594 -204 448
61 764 53 469 54 824 49 366 48 638 10 944 120
90 520 79 276 83 293 104 398 101 367 9 343
63 499 55 521 58 511 73 485 71 670 6 743
22 492 19 919 20 352 25 814 24 973 2 275
4 529 3 836 4 430 5 099 4 724 325
262 410 488 444 641 1 358 150
2 649 2 430 3 261 6 333 5 820 449
2 649 2 430 3 261 6 333 5 820 449
-143 143 -3 192 3 192
1 941 702 659 2 023 205 184
19 800 6 489 14 600 9 047 11 930 5 994 -270
114 678 83 069 99 512 103 280 103 034 11 480 -120
921 164 87 20
921 164 87 20
921 164 87 20
1 609 1 822 2 390 2 653 3 363 1 106 41
2 190 671 1 069 1 706 749
2 190 671 1 069 1 706 749
1 607 1 632 1 719 1 584 1 657 357 41
-688 -1 658 -2 390 -2 653 -3 363 -1 019 -21
19 112 4 831 12 210 6 394 8 567 4 975 -291
4 296 1 122 2 295 1 876 1 853 1 017
3 545 2 494 3 976 3 521 1 801
751 -1 372 -1 681 1 876 -1 668 -784
14 816 3 709 9 915 4 518 6 714 3 958 -291