AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 27.10.2016

MAPE GROUP s.r.o.
(historické názvy)

Od 20.02.2014 AUTOHAUS Slovakia s.r.o.

Aktuálna adresa od 20.02.2014

Oslobodenia 15/29, Žilina, 01004

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[25] Kurzové zisky (663)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
1 316 876 2 401 789 503 926 194 619 21 650 39 605
1 072 194 2 241 330 468 355 181 127 21 650 39 600
68 645 74 349 17 839 13 472
142 900 80 900 15 000
33 137 5 210 2 732 20 5
1 295 753 2 360 498 461 647 179 661 19 604 39 266
948 899 2 097 062 408 008 176 106 19 000 38 500
58 877 50 840 14 416 2 240 108
65 477 82 445 8 099 1 285 124 595
2 193
1 850 6 024 268 33
31 870 17 243 12 834
168 996 86 172 13 301
17 591 20 712 4 721 30 480 30
21 123 41 291 42 279 14 958 2 046 339
67 586 85 332 55 671 14 968 2 526 397
1 3
1 3
8 850 3 468 663 99 140 177
7 460 2 240 355
773 787 179
617 441 129 99 140 177
-8 850 -3 467 -660 -99 -140 -177
12 273 37 824 41 619 14 859 1 906 162
9 073 10 886 9 076 2 761 480 480
3 200 26 938 32 543 12 098 1 426 -318