AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 20.12.2016

INGEMAR s.r.o.
(historické názvy)

Od 09.03.1995 ROMAG spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 20.12.2016

Železničná 26A, Senec, 90301
(historické adresy)

Od 09.03.1995 Hviezdoslavova 1, Senec

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[4] Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[6] Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)
[7] Aktivácia (účtová skupina 62)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[30] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[46] Predané cenné papiere a podiely (561)
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
156 813 101 596 5 431 511 584 650 514 581 746 1 054 258 717 850
7 122 310 1 909 444 1 990 695 3 578 899 1 848 762 2 872 332 1 615 323 1 308 619 1 475 638
20 000 2 862
67 771 23 947 4 431 422 087 259 576 219 403 775 276 401 042 475 547
89 041 57 649 1 000 89 496 390 938 362 343 278 982 313 947 447 037
46 051 17 653 -5 007 5 825
32 868 9 484 9 984 32 231 159 891 137 581
1 713 358 1 510 000 203 716 2 385 835 1 500 4 400 22 165 38 000
5 206 089 280 195 1 786 555 642 788 1 187 264 2 276 202 506 669 392 877 415 473
8 138 720 2 923 531 2 733 577 4 970 456 2 547 034 2 595 432 3 802 953 2 118 977 1 299 183
9 000 2 500
114 693 77 451 58 048 377 515 384 834 340 745 1 149 918 523 625 368 110
205 116 132 899 157 126 698 861 619 653 828 961 1 282 067 721 959 217 313
16 612 9 626 543 2 014 6 318 928 36 809
11 873 6 976 400 1 236 25 789
4 179 2 455 141 435 9 040
560 195 2 343 6 318 928 1 980
2 584 11 662 29 566 18 805 14 882 18 347 21 479 22 444 21 239
664 368 854 895 924 742 1 058 847 1 307 816 1 315 422 1 284 032 768 848 637 368
664 368 854 895 924 742 1 058 847 1 307 816 1 315 422 1 284 032 768 848 637 368
1 809 335 1 193 547 196 493 947 281 12 705 23 100 38 193
338 084 479 318 -508 482 1 391 364 151 499
5 004 540 164 759 1 859 472 468 157 67 807 77 238 36 039 40 480 18 344
-1 016 410 -1 014 087 -742 882 -1 391 557 -698 272 276 900 -2 187 630 -810 358 176 455
-116 946 -100 101 -214 750 -526 100 -344 489 -577 976 -1 345 496 -370 342 474 742
73 5 000 006 920 26 57 3 000 1 301 1 447 23
5 000 000 2 2 700
21 6 920 26 55 300 1 301 1 447 4
21 6 920 26 55 300 1 301 1 447 4
19
52
318 514 257 033 258 552 293 854 429 841 440 765 360 938 223 214 119 176
2 000 104 250 6 750
29 925 236 333 239 882 272 033 303 019 429 782 335 355 215 480 92 837
29 925 236 333 239 882 272 033 303 019 429 782 335 355 215 480 92 837
174 3 209 19
288 589 18 700 18 670 21 821 22 398 4 230 25 374 7 715 26 339
-318 441 4 742 973 -257 632 -293 828 -429 784 -437 765 -359 637 -221 767 -119 153
-1 334 851 3 728 886 -1 000 514 -1 685 385 -1 128 056 -160 865 -2 547 267 -1 032 125 57 302
1 2 881 2 937 3 128 3 155 17 285
1 2 881 2 937 3 128 3 155 17 285
-1 334 851 3 728 886 -1 000 514 -1 685 386 -1 130 937 -163 802 -2 550 395 -1 035 280 40 017