AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 19.12.2016

INGEMAR s.r.o.
(historické názvy)

Od 08.03.1995 ROMAG spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 19.12.2016

Železničná 26A, Senec, 90301
(historické adresy)

Od 08.03.1995 Hviezdoslavova 1, Senec

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[4] Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[6] Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)
[7] Aktivácia (účtová skupina 62)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[30] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[46] Predané cenné papiere a podiely (561)
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
205 897 156 813 101 596 5 431 511 584 650 514 581 746 1 054 258 717 850
441 390 7 122 310 1 909 444 1 990 695 3 578 899 1 848 762 2 872 332 1 615 323 1 308 619 1 475 638
20 000 2 862
125 676 67 771 23 947 4 431 422 087 259 576 219 403 775 276 401 042 475 547
80 221 89 041 57 649 1 000 89 496 390 938 362 343 278 982 313 947 447 037
85 576 46 051 17 653 -5 007 5 825
32 868 9 484 9 984 32 231 159 891 137 581
8 851 1 713 358 1 510 000 203 716 2 385 835 1 500 4 400 22 165 38 000
141 066 5 206 089 280 195 1 786 555 642 788 1 187 264 2 276 202 506 669 392 877 415 473
1 507 102 8 138 720 2 923 531 2 733 577 4 970 456 2 547 034 2 595 432 3 802 953 2 118 977 1 299 183
9 000 2 500
176 928 114 693 77 451 58 048 377 515 384 834 340 745 1 149 918 523 625 368 110
260 855 205 116 132 899 157 126 698 861 619 653 828 961 1 282 067 721 959 217 313
16 612 9 626 543 2 014 6 318 928 36 809
11 873 6 976 400 1 236 25 789
4 179 2 455 141 435 9 040
560 195 2 343 6 318 928 1 980
33 2 584 11 662 29 566 18 805 14 882 18 347 21 479 22 444 21 239
508 522 664 368 854 895 924 742 1 058 847 1 307 816 1 315 422 1 284 032 768 848 637 368
508 522 664 368 854 895 924 742 1 058 847 1 307 816 1 315 422 1 284 032 768 848 637 368
1 809 335 1 193 547 196 493 947 281 12 705 23 100 38 193
24 761 338 084 479 318 -508 482 1 391 364 151 499
536 003 5 004 540 164 759 1 859 472 468 157 67 807 77 238 36 039 40 480 18 344
-1 065 712 -1 016 410 -1 014 087 -742 882 -1 391 557 -698 272 276 900 -2 187 630 -810 358 176 455
-146 310 -116 946 -100 101 -214 750 -526 100 -344 489 -577 976 -1 345 496 -370 342 474 742
78 73 5 000 006 920 26 57 3 000 1 301 1 447 23
5 000 000 2 2 700
78 21 6 920 26 55 300 1 301 1 447 4
78 21 6 920 26 55 300 1 301 1 447 4
19
52
5 129 318 514 257 033 258 552 293 854 429 841 440 765 360 938 223 214 119 176
2 000 104 250 6 750
4 971 29 925 236 333 239 882 272 033 303 019 429 782 335 355 215 480 92 837
4 971 29 925 236 333 239 882 272 033 303 019 429 782 335 355 215 480 92 837
174 3 209 19
158 288 589 18 700 18 670 21 821 22 398 4 230 25 374 7 715 26 339
-5 051 -318 441 4 742 973 -257 632 -293 828 -429 784 -437 765 -359 637 -221 767 -119 153
-1 070 763 -1 334 851 3 728 886 -1 000 514 -1 685 385 -1 128 056 -160 865 -2 547 267 -1 032 125 57 302
1 2 881 2 937 3 128 3 155 17 285
1 2 881 2 937 3 128 3 155 17 285
-1 070 763 -1 334 851 3 728 886 -1 000 514 -1 685 386 -1 130 937 -163 802 -2 550 395 -1 035 280 40 017