AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 06.12.2016

DIRE s.r.o.

Aktuálna adresa od 06.12.2016

Kremnička 3, Banská Bystrica, 97405


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[7] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[29] Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 045 053 1 112 380 1 064 957 1 090 559 1 166 917 1 092 699 1 177 947 1 188 350 1 270 688
950 372 869 209 881 565 934 937 899 447 967 182 1 154 301 1 166 555 1 251 159
950 372 869 209 881 565 934 937 899 447 967 182 1 154 301 1 166 555 1 251 159
929 575 828 487 819 169 856 439 877 736 929 780 1 104 933 1 160 734 1 234 601
20 358 40 283 61 957 78 059 21 272 36 963 48 929 5 382 16 119
439 439 439 439 439 439 439 439 439
94 681 243 171 183 392 155 622 267 470 125 517 23 646 21 795 19 529
42 680 26 355 19 676 19 492 45 673 12 247 13 004 20 418 14 171
20 790 16 323 6 748 9 873 37 579 4 114 3 391 14 124 4 660
21 890 10 032 12 928 9 619 8 094 8 133 9 613 6 294 9 511
52 001 216 816 163 716 136 130 221 797 113 270 10 642 1 377 5 358
52 001 216 816 163 716 136 130 221 797 113 270 10 642 1 377 5 358
2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 045 053 1 112 380 1 064 957 1 090 559 1 166 917 1 092 699 1 177 947 1 188 350 1 270 688
-171 012 -153 954 -161 100 -138 057 -100 826 -72 327 -94 874 -108 547 -50 552
464 715 464 715 464 715 464 715 464 715 464 715 464 715 464 715 464 715
464 715 464 715 464 715 464 715 464 715 464 715 464 715 464 715 464 715
6 904 6 904 6 904 6 904 6 904 6 904 6 904 6 904 6 904
3 881 3 881 3 881 3 881 3 881 3 881 3 881 3 881 3 881
-640 096 -636 600 -613 557 -576 327 -547 827 -570 374 -584 047 -526 052 -476 660
-6 416 7 146 -23 043 -37 230 -28 499 22 547 13 673 -57 995 -49 392
1 216 065 1 266 334 1 226 057 1 228 616 1 267 743 1 165 026 1 272 821 1 296 897 1 321 240
1 167 102 1 220 435 1 199 382 1 212 088 1 243 427 1 150 264 1 251 438 1 276 467 1 303 183
48 963 45 899 26 675 16 528 24 316 14 762 21 383 20 180 18 057
16 937 23 806 8 865 6 313 8 237 5 885 6 128 5 474 12 219
3 264 2 823 1 676 2 703 1 975 1 775 1 688 1 611 2 402
3 332 3 725 2 406 -3 570 5 047 2 600 3 572 2 727 1 326
25 430 15 545 13 728 11 082 9 057 4 502 9 995 10 368 2 110
250