AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 07.12.2016

DIRE s.r.o.

Aktuálna adresa od 07.12.2016

Kremnička 3, Banská Bystrica, 97405

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
235 482 232 117 253 973 211 937 362 784 217 980 191 731 196 237
235 482 225 620 219 085 210 232 206 369 204 994 188 061 183 931
32 630 156 000 12 500
6 497 2 258 1 705 415 486 3 670 12 306
226 336 253 404 289 852 238 096 337 265 201 492 248 037 242 824
35 939 46 873 45 619 42 146 43 603 46 237 60 675 50 485
40 203 55 161 58 431 71 419 46 557 35 067 48 019 54 561
44 061 40 839 42 218 28 772 26 643 23 736 24 284 24 368
18 663 15 634 15 518 15 349 15 786 15 351 15 449 15 383
72 958 78 972 72 567 67 735 69 538 68 022 89 905 89 943
40 964 125 219 1 507
-167 100 67
14 512 15 925 14 535 12 842 9 819 11 505 9 705 8 084
9 146 -21 287 -35 879 -26 159 25 519 16 488 -56 306 -46 587
159 340 123 586 115 035 96 667 116 209 123 690 79 367 78 885
1 696 1 756 1 351 1 860 2 492 2 335 1 209 2 805
510 731 588 991 1 566 1 347 5 472
1 186 1 025 763 869 926 988 1 204 2 333
-1 696 -1 756 -1 351 -1 860 -2 492 -2 335 -1 209 -2 805
7 450 -23 043 -37 230 -28 019 23 027 14 153 -57 515 -49 392
304 480 480 480 480
7 146 -23 043 -37 230 -28 499 22 547 13 673 -57 995 -49 392