AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 12.05.2016

KRONOS TC, a.s.
(historické názvy)

Od 19.09.2006 PM ZBROJNÍKY, a.s.

Aktuálna adresa od 08.12.2017

Pod Urpínom 14, Banská Bystrica, 97401
(historické adresy)

Od 08.12.2017 Pod Urpínom 14, Banská Bystrica, 97401

Od 12.05.2016 Križkova 9, Bratislava, 81104

Od 30.04.2015 Švédska 3, Levice, 93401

Od 19.09.2006 Skuteckého 23, Banská Bystrica, 97401

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[23] Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[30] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[46] Predané cenné papiere a podiely (561)
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2017 2016 2015 2014 2013
1 214 415 1 219 545 1 840 699 129 596 288 947
4 985 539 5 927 899 2 819 487 454 527 318 729
3 766 755 1 554 970 975 911
1 211 900 242 350 864 788 129 596 288 947
356 400 500 000 322 326 24 146
6 884 3 774 179 478 788 2 605 5 636
3 275 507 1 457 116 970 621 1 049 242 2 200 160
2 329 092 476 498 551 711
55 8 114 3 493 24 271 61 512
933 154 24 845 -44 073 142 178 240 732
522 50 188 91 574 139 181
3 189 36 748 107 830 112 228
-2 680 12 751 29 490 40 602
13 689 -45 746 -13 649
367 157 10 285 56 353 56 745
5 211 5 212 71 832 -4 970 208 1 637 735
5 211 5 212 71 832 226 884 508 366
-5 197 092 1 129 369
329 004 5 620 188 49
-964 402 -7 125 -299 52 532
7 628 1 906 170 5 306 85 185 11 674
1 710 032 4 470 783 1 848 866 -594 715 -1 881 431
1 716 354 1 287 863 1 329 568 -36 853 -13 297
2 330 107 302 33 32 037 9 617
750
2 330 24 051 3 5 7
2 330 24 051 3 5 7
83 251 30 32 032 8 860
1 201 7 018 32 144 59 966 33 739
750
223 5 753 30 176 26 533 22 793
223 5 753 30 176 26 533 22 793
196 917 32 314 8 970
978 1 069 1 051 1 119 1 226
1 129 100 284 -32 111 -27 929 -24 122
1 711 161 4 571 067 1 816 755 -622 644 -1 905 553
720 2 882 3 840
720 2 882 3 840
1 710 441 4 568 185 1 812 915 -622 644 -1 905 553