AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 14.01.2017

LEVIATAN ENERGY PLUS s. r. o.
(historické názvy)

Od 05.11.2013 ROMAG ENERGY PLUS s. r. o.

Aktuálna adresa od 14.01.2017

Železničná 26A, Senec, 90301
(historické adresy)

Od 05.11.2013 Hviezdoslavova 1, Senec, 90301


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[9] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)
[13] Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[29] Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
6 827 5 896 7 548 12 315 29 042 103 326 175 097 3 676 5 000
1 000
1 000
1 000
6 827 5 896 7 548 12 315 29 042 103 326 174 097 3 676 5 000
5 540 4 353 6 209 10 683 27 513 62 462 169 941
5 418 4 233 6 089 10 143 19 114 28 634 133 174
122 120 120 540 8 399 33 828 36 767
1 287 1 543 1 339 1 632 1 529 40 864 4 156 3 676 5 000
1 287 1 543 1 339 1 632 1 529 40 864 4 156 3 676 5 000
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
6 827 5 896 7 548 12 315 29 042 103 326 175 097 3 676 5 000
677 2 621 4 919 6 976 6 343 5 666 4 755 -804 4 850
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
78 837 78 836 78 836 78 836 78 836 60 000
278 278 278 278 278 278
-81 493 -79 195 -77 138 -69 571 -55 468 -523 -5 804 -150
-1 945 -2 298 -2 057 -7 567 -22 303 -59 089 5 559 -5 654 -150
6 150 3 275 2 629 5 339 22 699 97 660 170 342 4 480 150
5 900 3 075 2 379 5 089 22 449 97 660 170 342 4 480 150
2 712 3 075 2 379 5 089 21 489 54 201 45 814 1 000 150
960 1 256 960 480
3 188 42 203 123 568 3 000
250 200 250 250 250