AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 23.03.2017

IRE Hron s. r. o. v likvidácii
(historické názvy)

Od 10.01.2008 IRE Hron s. r. o.

Aktuálna adresa od 01.06.2016

Lazaretská 8, Bratislava - Mestská Časť Staré Mesto, 81108
(historické adresy)

Od 30.05.2015 Jarošova 1, Bratislava, 83103

Od 10.01.2008 Lazaretská 8, Bratislava, 81108


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061
[2] Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)
[22] Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A
[30] Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055
[38] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)
[43] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A
[55] Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)
[57] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
Strana pasív
[66] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121
[67] Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087
[68] Základné imanie súčet (r. 069 až 072)
[69] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[73] Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)
[75] Ostatné kapitálové fondy (413)
[77] Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)
[84] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086
[85] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[86] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[87] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)
[88] Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118
[89] Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)
[93] Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[94] Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)
[98] Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)
[106] Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)
[107] Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)
[115] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
2013 2012
9 153 759 8 908 919
9 146 554 8 900 675
9 146 554 8 900 675
9 146 554 8 900 675
7 205 8 244
5 000 5 000
5 000 5 000
2 205 3 244
2 205 3 244
2013 2012
9 153 759 8 908 919
-8 425 859 -7 789 824
5 000 5 000
5 000 5 000
-4 480 065 -4 725 944
390 390
-4 480 455 -4 726 334
-3 068 880 -2 211 485
273 462 273 462
-3 342 342 -2 484 947
-881 914 -857 395
17 579 618 16 698 743
1 714 1 644
1 714 1 644
17 577 774 16 696 499
17 577 774 16 696 499
130 600
470
130 130