AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 14.06.2002

ASMEA SQ, s.r.o.

Aktuálna adresa od 14.02.2018

Ľubovníková 6782/11, Bratislava - Mestská Časť Devínska Nová Ves, 84107
(historické adresy)

Od 14.06.2002 Slanická 25, Zubrohlava, 02943

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[6] Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)
[7] Aktivácia (účtová skupina 62)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[17] Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[32] Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)
[33] Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)
[34] Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)
[35] Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)
[36] Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)
[38] Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
663 14 443 8 905 18 498 9 608 18 467 19 756
663 23 923 6 713
14 439 7 905 15 892 9 608 18 467
467 19 756 6 713
1 000
4 2 606
18 801 15 186 21 582 11 032 11 417
196 4 167
10 152 6 012 5 261 5 117 4 385 4 574 20 787 11 284
2 099 4 310 9 783 3 472 5 283
5 086 5 853 4 980 3 790
148 330 246 186
1 656 4 746 4 746 4 746 1 582 13 028 5 313
91 721 1 606 1 347 1 374
-4 358 -6 281 -3 084 -1 424 7 050
6 328 -1 666 992 1 751 8 610
115 1 221 215
3 163 1 186 1 867
3 163 1 186 1 867
1
132 1 372 99
-9 489 113 96 116 73 74 3 136 -4 571
-6 275 1 748 -2 390
1 7
113 95 109 73 74
-113 -96 -115 -73 -74
-4 471 -6 377 -3 199 -1 497 6 976
960 960 960
-4 471 -6 377 -4 159 -2 457 6 016
90 80 1 414
90 80 1 414
-90 -80 -1 414
-9 579 3 056 -5 985
960
960
-9 579 2 096 -5 985