AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 03.07.2017

Dr.Max 150 s.r.o.

Aktuálna adresa od 03.07.2017

Moldavská cesta 8/A, Košice - Mestská Časť Juh, 04011

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
405 979 370 854 338 811 244 969 15 292
422 571 403 476 374 942 296 137 23 595
405 461 369 353 338 610 244 225 15 187
518 1 500 201 744 105
16 592 32 623 36 131 51 168 8 303
413 066 395 070 369 097 288 066 29 496 270
305 613 294 228 268 456 192 644 10 583
1 857 1 334 1 698 1 897 1 660
351 -499 245 2 141 110
21 106 22 158 22 143 22 839 8 051 100
76 213 69 488 65 259 59 275 6 418
53 131 49 380 46 397 43 182 4 555
18 517 17 024 15 780 14 540 1 574
4 565 3 084 3 082 1 553 289
169 124 209 144 1 505 150
7 234 7 738 10 377 8 648 1 161
7 234 7 738 10 377 8 648 1 161
523 499 710 478 8 20
9 505 8 406 5 845 8 071 -5 901 -270
77 052 53 632 46 269 25 448 -5 112 -100
509 45 97 51
509 45 97 51
509 45 97 51
740 1 018 1 673 2 106 250 77
190 737 1 364 68
190 737 1 364 68
740 828 936 742 182 77
-231 -973 -1 673 -2 106 -153 -26
9 274 7 433 4 172 5 965 -6 054 -296
2 320 1 691 1 169 305 -286
2 457 1 854 1 074 1 459
-137 -163 95 -1 154 -286
6 954 5 742 3 003 5 660 -5 768 -296