AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 22.06.2017

CassImmo, a.s.

Aktuálna adresa od 10.03.2021

Horná 13, Banská Bystrica, 97401
(historické adresy)

Od 22.06.2017 Krmanova 14, Košice - Mestská Časť Staré Mesto, 04001


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2022 2021 2020 2019 2018 2017
764 301 766 453 800 895 765 493 756 955 27 500
643 312 661 562 679 812 698 062 716 312
643 312 661 562 679 812 698 062 716 312
643 312 661 562 679 812 698 062 716 312
119 885 104 528 120 748 67 096 40 308 27 500
91 591 66 623 84 252 29 462 10 480
81 365 66 623 78 552 23 762 10 480
81 365 66 623 78 552 23 762 10 480
226
10 000 5 700 5 700
28 294 37 905 36 496 37 634 29 828 27 500
27 158 27 180 27 392 27 489 27 489 27 500
1 136 10 725 9 104 10 145 2 339
1 104 363 335 335 335
1 104 363 335 335 335
2022 2021 2020 2019 2018 2017
764 301 766 453 800 895 765 493 756 955 27 500
82 388 73 947 72 512 61 549 35 261 27 500
25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
46 779 45 011 34 049 7 761
46 779 45 011 34 049 7 761
8 109 1 436 10 963 26 288 7 761
680 574 691 456 727 637 703 198 720 644
500 105 487 467 488 785 469 187 454 641
489 074 476 814 478 182 451 180 451 541
489 074 476 814 478 182 451 180 451 541
9 600 9 600 9 600 9 600
1 431 1 053 1 003 8 407 3 100
127 309 159 469 196 752 199 411 231 403
53 160 44 520 42 100 34 600 34 600
1 339 1 050 746 746 1 050
289 -304 -304
1 050 1 050 1 050 1 050 1 050