AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 22.06.2017

CassImmo, a.s.

Aktuálna adresa od 10.03.2021

Horná 13, Banská Bystrica, 97401
(historické adresy)

Od 22.06.2017 Krmanova 14, Košice - Mestská Časť Staré Mesto, 04001

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2022 2021 2020 2019 2018 2017
82 980 84 000 83 805 84 108 34 310
82 980 84 000 83 805 84 108 34 310
82 980 84 000 83 805 84 108 34 310
69 088 77 549 65 907 45 188 18 608
18 707 10 395 12 688 10 905 2 914
27 443 44 487 31 267 12 115 1 018
3 682 3 712 3 682 2 917 430
18 250 18 250 18 250 18 250 13 688
18 250 18 250 18 250 18 250 13 688
1 006 705 20 1 001 558
13 892 6 451 17 898 38 920 15 702
36 830 29 118 39 850 61 088 30 378
4 351 4 634 5 000 5 644 5 879
4 170 4 463 4 888 5 480 3 218
4 170 4 463 4 888 5 480 3 218
181 171 112 164 2 661
-4 351 -4 634 -5 000 -5 644 -5 879
9 541 1 817 12 898 33 276 9 823
1 432 381 1 935 6 988 2 062
1 432 381 1 935 6 988 2 062
8 109 1 436 10 963 26 288 7 761