AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 09.04.2019

HEMO MEDIKA Invest, s.r.o. v likvidácii
(historické názvy)

Od 08.05.2013 HEMO MEDIKA Invest, s.r.o.

Aktuálna adresa od 08.05.2013

Štúrova 27, Košice, 04001


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[108] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)
[109] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[125] Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[128] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
796 890 16 889 17 535 17 046 451 4 226
796 890 16 889 17 535 17 046 451 4 226
16 800 16 800 16 800 3 146
16 800 16 800 16 800
16 800 16 800 16 800
146
3 000
796 890 89 735 246 451 1 080
12 12 12 12 13 14 16
784 878 77 723 233 437 1 064
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
796 890 16 889 17 535 17 046 451 4 226
796 861 3 929 4 044 5 683 -7 635 124
8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
-7 139 -4 071 -3 956 -2 316 -15 636 -7 875
13 320 13 320 13 320
-7 139 -17 391 -17 276 -15 636 -15 636 -7 875
-65 -3 068 -115 -1 640 13 319 -7 760 -7 876
29 12 960 13 491 11 363 8 086 4 102
12 000 8 000 8 000 7 000
7 000
12 000 8 000 8 000
29 960 5 491 3 363 1 086 4 102
4 102
4 102
127
29 3 571 473
960 1 920 2 890 959