AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 27.04.2019

SWPF Vajnorská s. r. o. v likvidácii
(historické názvy)

Od 31.07.2010 SWPF Vajnorská s. r. o.

Aktuálna adresa od 08.11.2012

Sládkovičova 858/7, Bratislava - Staré Mesto, 81106
(historické adresy)

Od 31.07.2010 Tallerova 4, Bratislava, 81102


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[64] Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[83] Zmena základného imania +/- 419
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[109] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)
[111] Dlhodobé prijaté preddavky (475A)
[116] Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[134] Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 261 10 530 2 646 696 3 340 930 3 889 454 4 683 882 4 940 784
2 550 000 3 050 000 3 600 000 4 033 000 4 617 440
2 550 000 3 050 000 3 600 000 4 033 000 4 617 440
115 717 115 717 115 717 115 717 115 717
2 434 283 2 934 283 3 484 283 3 917 283 4 501 723
1 261 10 530 93 379 290 005 288 460 624 286 295 870
2 997 4 432 5 449 92 764
2 997 4 432 5 449 92 764
650 5 229 13 063 1 530 20 936
916 20 936
916 20 936
650 4 313 13 063
1 530
1 261 9 880 85 153 285 573 269 948 622 756 182 170
1 261 9 880 85 153 285 573 269 948 622 756 182 170
3 317 925 994 26 596 27 474
3 317 925 994 26 593 27 474
3
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 261 10 530 2 646 696 3 340 930 3 889 454 4 683 882 4 940 784
-8 337 9 597 -3 014 361 -2 362 916 -2 005 390 -1 385 245 -1 177 436
3 177 847 33 200 33 200 33 200 33 200 33 200
33 200 33 200 33 200 33 200 33 200 33 200
3 144 647
3 319 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320
3 319 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320
-3 050 880 -2 399 437 -2 041 910 -1 421 764 -1 213 956 -813 332
44 303 44 303 44 303 44 303 44 303 44 303
-3 095 183 -2 443 740 -2 086 213 -1 466 067 -1 258 259 -857 635
-8 337 -120 689 -651 444 -357 526 -620 146 -207 809 -400 624
9 598 933 5 661 057 5 703 846 5 894 844 6 069 127 6 116 882
5 176 512 4 004 512 4 004 512 3 581 512 3 548 249
5 176 512 3 896 512 3 896 512 3 546 512 3 546 512
108 000 108 000 35 000
1 737
2 017 000
9 598 933 470 273 439 628 418 198 452 068 264 689
933 91 179 54 368 39 914 10 755 12 491
933 91 179 54 368 39 914 10 755 12 491
378 134 378 134 378 134 393 134 207 388
9 598
960 7 126 150 48 179 41 700
3 110
14 272 21 106 23 134 18 547 22 944
18 547 22 944
14 272 21 106 23 134
1 238 600 1 449 000 2 017 000 264 000
1 338
1 338