AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 27.04.2019

SWPF Vajnorská s. r. o. v likvidácii
(historické názvy)

Od 31.07.2010 SWPF Vajnorská s. r. o.

Aktuálna adresa od 08.11.2012

Sládkovičova 858/7, Bratislava - Staré Mesto, 81106
(historické adresy)

Od 31.07.2010 Tallerova 4, Bratislava, 81102

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[23] Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[43] Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[53] Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
6 009 38 425 363 366 14 674 408 904
2 556 009 38 425 363 366 14 674 908 904 545 366
6 009 38 425 363 366 14 674 408 904 545 366
2 550 000
500 000
8 234 2 673 425 671 992 659 059 553 139 704 732 484 551
9 729 38 066 6 519 7 109
8 115 87 403 97 940 72 954 84 007 76 766 89 232
119 26 051 34 441 34 143 34 152 34 146 34 151
-655 545 500 000 550 000 433 000 584 440 350 213
56 842 341 053 341 053 341 053 341 053 341 053
-712 387 158 947 208 947 91 947 243 387 9 160
3 196 385
9 402 1 545 1 962 1 980 2 861 3 846
-8 234 -117 416 -633 567 -295 693 -538 465 204 172 60 815
-8 115 -91 123 -97 581 290 412 -69 333 325 619 449 025
11 28 136 3 395 998
11 28 136 128 98
98
11 28 136 128
3 267 900
103 276 15 491 59 879 86 281 308 565 318 521
14 830 52 660 75 162 304 642 314 335
215 746
14 830 52 660 75 162 88 896 314 335
3 060 3 600 3 796
103 276 661 7 219 8 059 323 390
-103 -276 -15 480 -59 851 -86 145 -305 170 -317 523
-8 337 -117 692 -649 047 -355 544 -624 610 -100 998 -256 708
2 997 2 397 1 982 -4 464 106 811 143 916
962 965 986 14 047 19
2 997 1 435 1 017 -5 450 92 764 143 897
-8 337 -120 689 -651 444 -357 526 -620 146 -207 809 -400 624