AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 24.11.2017

CE 50 s.r.o.
(historické názvy)

Od 19.08.1997 KrytStav, spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 24.11.2017

Obchodná 39, Bratislava - Mestská Časť Staré Mesto, 81106
(historické adresy)

Od 16.07.2001 Dielenská 14, Malacky, 90101

Od 19.08.1997 Kollárova 372/9, Malacky, 90101

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[6] Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)
[7] Aktivácia (účtová skupina 62)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2016 2015 2014 2013
4 696 808 4 561 665 4 673 849 4 882 154
4 780 416 4 587 935 4 691 605 4 908 455
4 623 929 4 488 546 4 612 701 4 827 939
72 879 73 120 61 148 54 215
-150
7 -80 2 600
58 506 1 000 883
25 245 25 349 17 754 24 818
4 745 338 4 559 307 4 659 924 4 878 854
3 853 537 3 558 029 3 675 179 3 860 332
51 666 70 848 71 048 83 701
1 251
363 574 408 506 381 322 392 482
347 810 391 761 395 942 417 129
248 639 280 027 280 701 298 712
87 404 98 453 98 691 105 383
11 767 13 281 16 550 13 034
7 963 9 232 9 379 10 391
34 756 63 570 71 304 85 688
34 756 63 570 71 304 85 688
26 888
12 197 15 841 15 084
46 947 41 520 40 666 27 880
35 078 28 628 31 681 29 601
427 888 524 203 546 302 544 988
1 316 8 615 1 660 2 322
1 316 1 316 1 316 1 316
1 316 1 316 1 316 1 316
20 274
7 279 344 732
34 823 36 844 32 098 31 350
21 884 22 068 22 538 22 404
21 884 22 068 22 538 22 404
335 741 394 86
12 604 14 035 9 166 8 860
-33 507 -28 229 -30 438 -29 028
1 571 399 1 243 573
6 724 3 985 1 149 -2 067
7 690 4 582 4 028
-966 -597 -2 879 -2 067
-5 153 -3 586 94 2 640