AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 15.05.2019

PB PARTNER, a. s. v likvidácii
(historické názvy)

Od 27.02.2010 PB PARTNER, a. s.

Od 04.07.2009 ŠPF Services a. s.

Aktuálna adresa od 19.08.2011

Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 81102
(historické adresy)

Od 27.02.2010 Prievozská 2/B, Bratislava, 82109

Od 04.07.2009 Hattalova 12/C, Bratislava, 83103


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[5] Softvér (013) - /073, 091A/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[22] Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[42] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)
[45] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[89] Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[117] Odložený daňový záväzok (481A)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2 749 889 2 793 310 2 065 891 2 287 331 2 064 834 4 634 497 2 560 213
306 536 311 726 418 393 2 518 292 364 018
101 390 197 245 282 272 381 431 83 760
101 390 197 245 282 272 381 431 83 760
205 146 114 481 136 121 136 861 280 258
205 146 114 481 136 121 136 861 280 258
2 000 000
2 000 000
2 744 568 2 751 860 1 080 069 1 960 856 1 569 975 1 964 137 2 066 275
1 786 1 538 1 439 1 932 2 068 2 382
1 786 1 538 1 439 1 932 2 068 2 382
3 482 192 195 290 919 113 855 127 306 125 100
3 482 55 620 52 436 56 907 53 733
3 482 55 620 52 436 56 907 53 733
192 195 235 299 61 419 70 399 71 367
2 637 416 1 793 138 156 134 815 143 251 907 752 624 786 153
17 084 1 785 536 148 368 794 216 108 387 742 491 688 299
17 084 1 785 536 148 368 794 216 108 387 742 491 688 299
969 5 102 1 763 14 471 124 490 2 023 92 667
2 619 363 2 500 6 003 6 456 19 030 8 110 5 187
107 152 953 454 730 202 853 355 1 202 281 1 082 139 1 152 640
1 131 1 973 1 889 1 407
107 152 953 454 730 202 852 224 1 200 308 1 080 250 1 151 233
5 321 41 450 679 286 14 749 76 466 152 068 129 920
2 511 32 995 27 328
131 14 747 74 667 119 073 102 592
5 321 41 319 679 286 1 288
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2 749 889 2 793 310 2 065 891 2 287 331 2 064 834 4 634 497 2 560 213
2 456 963 2 464 751 846 808 978 657 -1 216 739 3 442 868 1 278 585
4 600 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 2 800 000 2 800 000 800 000
4 600 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 2 800 000 2 800 000 800 000
247 826 247 826 247 826 208 287 208 287 160 000 160 000
247 826 247 826 247 826 208 287 208 287 160 000 157 500
2 500
-2 383 075 -4 001 018 -3 920 483 -4 225 026
1 617 943
-4 001 018 -4 001 018 -3 920 483 -4 225 026
-7 788 1 617 943 -80 535 395 396 -4 225 026 482 868 318 585
292 926 328 559 1 219 083 1 308 674 3 281 573 1 191 629 1 281 628
841 841 19 600 10 173 7 303 15 738 12 880
841 841 19 600 10 173 7 303 11 668 12 880
4 070
257 982 290 540 781 135 604 629 2 887 806 699 891 766 527
1 442 33 951 86 593 104 366 2 425 233 153 831 93 642
1 442 33 951 86 593 104 366 2 425 233 153 831 93 642
373 403 257 729 231 206 270 155 364 481
81 81 216 525 174 775 160 254 190 462 222 246
256 459 256 508 93 692 52 095 52 958 69 122 75 447
10 922 15 664 18 155 16 321 10 711
34 103 37 178 418 348 693 872 386 464 476 000 502 221
5 346 3 564 135 222 115 674 108 722 156 007 130 520
28 757 33 614 283 126 578 198 277 742 319 993 371 701