AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 15.05.2019

PB PARTNER, a. s. v likvidácii
(historické názvy)

Od 27.02.2010 PB PARTNER, a. s.

Od 04.07.2009 ŠPF Services a. s.

Aktuálna adresa od 19.08.2011

Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 81102
(historické adresy)

Od 27.02.2010 Prievozská 2/B, Bratislava, 82109

Od 04.07.2009 Hattalova 12/C, Bratislava, 83103

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[17] Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[30] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[46] Predané cenné papiere a podiely (561)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
44 420 7 630 053 7 407 737 7 497 347 9 126 017 7 963 913
48 484 5 631 247 7 663 040 7 497 262 7 557 622 9 125 931 8 011 382
44 420 7 630 053 7 407 737 7 497 347 9 042 401 7 931 136
14 924 65 869 18 289 47 948 32 777
48 484 5 586 827 18 063 23 656 41 986 35 582 47 469
57 190 3 564 681 7 696 571 7 271 732 9 773 857 8 484 713 7 574 460
10 445 21 097 188 242 179 888 223 804 259 438 241 055
42 641 316 384 1 229 375 1 352 516 1 454 817 1 368 733 1 211 950
216 757 6 077 396 5 559 517 7 727 221 6 522 839 5 722 102
90 924 4 105 211 3 786 284 3 923 077 4 496 919 3 945 372
72 936 140 927 141 864 2 157 781 206 893 208 605
50 376 1 510 632 1 403 161 1 460 003 1 654 243 1 423 226
2 521 320 626 228 208 186 360 164 784 144 899
49 7 101 9 805 20 428 7 910 9 995
167 865 150 489 204 758 248 541 322 917
167 865 150 489 204 758 248 541 322 917
5 180 75 5 767 29 843 23 826
-16 276 7 160 1 349 12 254 67
4 104 3 010 394 37 688 12 282 135 713 35 155 42 548
-8 706 2 066 566 -33 531 225 530 -2 216 235 641 218 436 922
-53 086 -293 061 6 212 436 5 875 333 5 818 726 7 414 230 6 478 131
947 211 40 37 95 86 63
1 1
947 211 39 37 94 86 63
947 211 39 37 94 86 63
23 140 1 052 1 165 2 001 079 1 212 1 152
2 000 000
16 63 97
23 124 1 052 1 165 1 079 1 149 1 055
924 71 -1 012 -1 128 -2 000 984 -1 126 -1 089
-7 782 2 066 637 -34 543 224 402 -4 217 219 640 092 435 833
6 448 694 45 992 -170 994 7 807 157 224 117 248
6 256 499 2 887 2 886 2 898 152 185 137 757
192 195 43 105 -173 880 4 909 5 039 -20 509
-7 788 1 617 943 -80 535 395 396 -4 225 026 482 868 318 585