AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 20.06.2018

IRIS, spol. s r.o. „ v likvidácií “
(historické názvy)

Od 20.06.2018 IRIS, spol. s r.o. „ v likvidácií “

Od 21.01.1994 IRIS, spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 02.10.1996

SNP 94, Žiar nad Hronom, 96501
(historické adresy)

Od 21.01.1994 ČSA blok F, Žiar nad Hronom, 96501


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[16] Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[29] Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
[44] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[45] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2018 2017 2016 2015 2014 2013
76 068 88 179 142 992 162 075 172 585 183 275
58 751 49 390 52 601 55 981 59 180 62 486
58 751 49 390 52 601 55 981 59 180 62 486
58 709 49 390 52 601 55 981 59 180 62 486
42
17 317 38 789 90 391 106 094 113 405 120 789
7 491 24 639 57 363 58 914 71 883 74 814
3 972 7 845 17 248 32 658 20 948 29 981
83 1 078 364
961 1
83 117 363
5 854 6 305 15 780 14 439 19 496 15 630
5 854 6 305 15 780 14 439 19 496 15 630
2018 2017 2016 2015 2014 2013
76 068 88 179 142 992 162 075 172 585 183 275
-33 978 -27 442 5 717 20 980 36 760 49 055
5 000 109 541 109 541 109 541 109 541 109 541
5 000 109 541 109 541 109 541 109 541 109 541
8 298 8 298 8 298 8 298 8 298 8 298
4 344 4 344 4 344 4 344 4 344 4 344
-45 085 -116 511 -101 205 -85 423 -73 128 -69 459
-6 535 -33 114 -15 261 -15 780 -12 295 -3 669
110 046 115 621 137 275 141 095 135 825 134 220
1 289 1 290 1 243 1 181 1 129 1 072
65 692 70 433 72 580 96 523 88 318 83 654
63 364 65 636 66 837 92 396 84 917 80 153
738 2 133 3 228 2 375 2 572 2 752
1 590 2 664 1 951 1 188 829 466
564 564 283
3 041 863 593 770 411 318
37 000 37 006 39 241 42 621 45 967 49 176
3 024 6 029 23 618