AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 20.06.2018

IRIS, spol. s r.o. „ v likvidácií “
(historické názvy)

Od 20.06.2018 IRIS, spol. s r.o. „ v likvidácií “

Od 21.01.1994 IRIS, spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 02.10.1996

SNP 94, Žiar nad Hronom, 96501
(historické adresy)

Od 21.01.1994 ČSA blok F, Žiar nad Hronom, 96501

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2018 2017 2016 2015 2014 2013
34 805 216 906 299 598 324 464 335 031 362 901
33 664 213 400 294 317 317 821 328 833 357 927
756 3 506 3 683 3 947 3 966 2 121
385 1 598 2 696 2 232 2 853
39 705 242 339 305 941 332 088 340 913 361 088
26 371 191 009 245 730 269 767 279 905 301 437
854 4 134 4 912 5 477 6 768 2 985
3 905 11 963 17 108 16 648 15 172 16 259
8 166 31 374 33 636 35 846 34 682 35 807
327 220 449 220 327 426
3 212 3 289 3 289 3 289 3 289
82 427 817 841 770 885
-4 900 -25 433 -6 343 -7 624 -5 882 1 813
3 290 9 800 30 250 29 876 30 954 39 367
1 635 6 721 7 957 7 196 7 373 5 482
1 357 4 680 5 264 4 391 5 232 3 079
278 2 693
2 041 2 805 2 141 2 403
-1 635 -6 721 -7 957 -7 196 -7 373 -5 482
-6 535 -32 154 -14 300 -14 820 -13 255 -3 669
960 961 960 -960
-6 535 -33 114 -15 261 -15 780 -12 295 -3 669