AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 26.07.2018

kkamila s. r. o.
(historické názvy)

Od 03.11.2011 HSS Bratislava, spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 26.07.2018

Ožvoldíkova 4, Bratislava, 84102
(historické adresy)

Od 03.11.2011 Račianska 92, Bratislava, 83102

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 020 5 195 410 11 644 412 238 1 882 1 830
22
1 020 5 173 410 412 238 1 882 1 830
11 644
1 162 1 862 423 250 618 404 922 1 694 1 390
14
485 2 129
1 103 937 375 250 564 231 891 1 101
426 -47 167 972 200
150
2 721 1 633 1 089
59 48 101 59 60
-142 3 333 -13 -239 26 7 316 188 440
-83 3 759 35 -250 -564 178 218 1 881 1 729
1 2 5 3
1 2 5 3
57 107 41 75 665 148 403
1
56 107 41 75 665 148 403
-57 -107 -40 -73 -660 -148 -400
-199 3 226 -13 -279 -47 6 656 40 40
480 480 480 1 028 480 9
-199 2 746 -13 -759 -527 5 628 -440 31