AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 04.08.2018

SITNO PHARMA s.r.o.

Aktuálna adresa od 04.08.2018

Rybné námestie 1, Bratislava - Mestská Časť Staré Mesto, 81102

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2018 2017 2016 2015 2014 2013
325 140 143 760 20 000 37 500 7 200 9 800
325 140 143 760 20 000 37 500 7 200
9 800
214 414 101 500 732 573 466 14 004
146
211 421 98 431 732 573 433 7 299
165 58 33 66
2 394 2 735
288 276 6 639
110 726 42 260 19 268 36 927 6 734 -4 204
113 573 45 329 19 268 36 927 6 767 -7 299
316 390 91 1 459 2 410 2 314
85 7 1 375 2 328 2 234
12
304 305 84 84 82 80
-316 -390 -91 -1 459 -2 410 -2 314
110 410 41 870 19 177 35 468 4 324 -6 518
21 374 960 960 960 960
89 036 40 910 18 217 34 508 3 364 -6 518