AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 22.11.2017

Quercus CM, s. r. o.
(historické názvy)

Od 01.11.2013 Quercus Capital Management, s. r. o.

Aktuálna adresa od 11.09.2018

Ružinovská 44, Bratislava - Mestská Časť Ružinov, 82103
(historické adresy)

Od 01.11.2013 Seberíniho 1, Bratislava-Ružinov, 82103


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[62] Sociálne poistenie (336) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[115] Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2019 2018 2017 2016 2015 2014
805 130 67 345 98 826 90 440 45 884 9 841
65 181 65 181 65 181 22 250
65 181 65 181 65 181 22 250
65 181 65 181 65 181
22 250
739 949 2 164 32 060 67 715 45 830 9 841
738 945 1 000 15 166 50 313 10 504 49
737 945 9 923 50 313 10 504
737 945 9 923 50 313 10 504
49
4 243
1 000 1 000 1 000
1 004 1 164 16 894 17 402 35 326 9 792
1 004 1 164 996 7 177 35 326 9 312
15 898 10 225 480
1 585 475 54
1 585 475 54
2019 2018 2017 2016 2015 2014
805 130 67 345 98 826 90 440 45 884 9 841
-135 108 -135 412 -135 637 3 046 -1 301 -4 671
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
397 386 386 169
397 386 386 169
-140 809 -141 023 -2 340 -6 470 -9 670 -926
214
-141 023 -141 023 -2 340 -6 470 -9 670 -926
304 225 -138 683 4 347 3 369 -8 745
940 238 202 757 234 463 87 394 47 185 14 512
53 017 53 017 53 017 21 930
3
53 017 53 017 53 017 21 927
745 021 7 540 44 246 18 514 7 534 1 862
740 123 2 663 7 480 2 866 467 913
740 123 2 663 7 480 2 866 467 913
4 817 4 817 4 817 1 500
12 864 3 087 133 289
15 850 1 778 329 180
81 60 3 235 3 248 605 480
6 035 6 000
1
142 200 142 200 137 200 46 950 39 650 12 650