AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 06.09.2017

KLF-Distribúcia, s.r.o.

Aktuálna adresa od 06.09.2017

Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto, 02401


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[5] Softvér (013) - /073, 091A/
[9] Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[42] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)
[44] Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[45] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[56] Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[115] Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)
[117] Odložený daňový záväzok (481A)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[125] Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
3 429 534 3 608 170 3 851 111 3 623 532 1 271 820 4 449
2 426 105 2 624 260 2 822 417 2 539 183 65 624 1 000
12 349 18 405 24 462 16 000
12 349 18 405 24 462
16 000
2 413 756 2 605 855 2 797 955 2 523 183 65 624 1 000
3 606 3 606 3 606 2 684 1 748
701 982 750 955 799 928
1 708 168 1 851 294 1 994 421
2 520 499 63 876 1 000
1 001 710 981 906 1 026 748 1 082 561 1 206 196 3 449
272 903 340 403 407 903 475 729 525 000
272 903 340 403 407 903 475 403 525 000
272 903 340 403 407 903 475 403
525 000
326
491 169 310 563 460 848 599 044 644 966
491 169 310 563 460 848 592 597 528 000
67 500 67 500 67 500 64 597
423 669 243 063 393 348 528 000 528 000
6 447 116 966
237 638 330 940 157 997 7 788 36 230 3 449
100 215 71 152 788 178
237 538 330 725 157 926 7 636 35 442 3 271
1 719 2 004 1 946 1 788
1 719 2 004 1 946 1 788
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
3 429 534 3 608 170 3 851 111 3 623 532 1 271 820 4 449
982 307 895 432 903 437 837 293 910 246 4 449
1 019 000 1 019 000 1 019 000 1 019 000 1 019 000 5 000
1 019 000 1 019 000 1 019 000 1 019 000 1 019 000 5 000
3 307 3 307
3 307 3 307
-126 875 -118 869 -181 708 -108 754 -551
-126 875 -118 869 -181 708 -108 754 -551
86 875 -8 006 66 145 -72 953 -108 203 -551
2 447 227 2 712 738 2 947 674 2 786 239 361 574
67 249 109 811 95 320 79 234 87 500
45 484 56 734 67 985 79 234 87 500
21 765 53 077 27 335
1 827 000 2 085 000 2 334 000 1 450 799
294 288 267 777 271 554 1 135 387 186 037
279 184 253 734 255 291 1 036 621 98 037
1 000 514
11 976 16 909 6 373 5 000
267 208 236 825 248 918 31 107 98 037
3 854 2 793 5 013
11 250 11 250 11 250 98 766 88 000
690 1 150 800 800
690 1 150 800 800
258 000 249 000 246 000 120 019 88 037