AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 02.11.2018

Dr.Max 132 T, s.r.o.

Aktuálna adresa od 02.11.2018

Moldavská cesta 8/A, Košice - Mestská Časť Juh, 04011


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[9] Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[42] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)
[45] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[61] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[128] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
870 077 771 678 480 265 230 459 175 379 209 441 326 117
158 878 168 249 180 543 20 218 30 653 41 995
93 373 560 1 120 3 051
93 373 1 120 2 091
560 960
158 785 167 876 179 983 20 218 29 533 38 944
125 801 132 980 136 803 2 900 3 066 3 261
24 719 31 608 39 275 17 318 23 194 30 050
1 350 2 000 2 638 1 965 5 042
6 915 1 288 1 267 1 308 591
710 816 603 072 299 334 209 896 144 380 162 145 325 277
150 660 178 450 119 785 73 824 67 611 75 401 74 871
150 660 178 450 119 785 73 824 67 611 75 401 74 871
29 047 27 249 42 592 14 173 13 557 12 800
20 512 20 512 33 312 12 800 12 800 12 800
20 512 20 512 33 312 12 800 12 800 12 800
8 535 6 737 9 280 1 373 757
516 468 391 269 133 633 117 846 61 606 71 958 57 398
220 776 146 543 83 344 47 617 25 181 16 095 12 750
64 077 18 463 149 1 453 15 1 053
156 699 128 080 83 195 46 164 25 166 15 042 12 750
283 242 244 726 50 289 70 229 18 923
54 044
12 422 17 502 1 544 5 760
28 275 38 888
14 641 6 104 3 324 4 053 1 606 1 986 193 008
6 041 6 104 3 324 4 053 1 606 1 986 5 348
8 600 187 660
383 357 388 345 346 5 301 840
383 357 388 345 346 5 301
840
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
870 077 771 678 480 265 230 459 175 379 209 441 326 117
174 151 174 036 80 927 64 415 60 748 -8 759 -6 785
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 250 250
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 250 250
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
168 536 75 427 58 915 55 248 49 782 -7 035 -4 175
168 536 75 427 58 915 55 248 49 782
-7 035 -4 175
115 93 109 16 512 3 667 5 466 -1 974 -2 860
695 926 597 642 399 338 166 044 114 631 218 200 332 902
4 891 3 646 2 668 2 208 2 279 2 175 2 003
4 891 3 646 2 668 2 208 2 279 2 175 2 003
669 551 572 612 384 814 160 197 109 481 214 625 330 831
628 422 530 334 346 402 142 777 96 730 114 289 53 139
106 665 4 160 5 422 865 80 2 783
521 757 526 174 340 980 141 912 96 650 111 506 53 139
90 582 240 421
20 250
16 716 11 608 10 440 6 845 5 612 5 264 4 839
10 581 7 843 6 903 4 665 3 786 3 552 2 736
3 190 15 416 14 774 3 111 1 010 938 9 446
10 642 7 411 6 295 2 799 2 343
21 484 21 384 11 856 3 639 2 871 1 400 67
2 802 4 242 2 177 1 287 1 770 1 272
18 682 17 142 9 679 2 352 1 101 128 67
1