AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 07.05.2013

WINDOW GLASS CMS, s. r. o.
(historické názvy)

Od 02.09.2011 CHIRANA CM GLASS, s. r. o.

Od 02.12.2001 CHIRANA T. Náradie, s.r.o.

Aktuálna adresa od 03.10.2017

Mliečany 64, Dunajská Streda, 92901
(historické adresy)

Od 02.12.2001 Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá, 91601

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
655 522 550 288 750 934 1 270 851 421 401 249 452 29 250 205 749 217 919 271 244
646 343 541 124 741 645 1 263 276 421 359 249 407 29 250 205 748 217 918 271 243 188 633
631 893 513 100 720 216 1 259 905 418 530 28 450 6 250 1 614 42
8 100 27 360 220 000 28 955 25 600 163 309 233 353 137 628
6 220 400 295 32 600 639 16 982
130 664 21 029 3 371 2 829 957 180 148 15 759 35 637 33 981
642 553 513 272 730 513 1 262 736 416 080 244 341 27 241 203 613 216 119 263 968 190 436
530 837 401 899 431 057 598 118 285 941 27 450 6 180 624 2 122
1 146 3 078 1 821 1 384 65 573 1 190 1 137 2 049 1 843 4 049 2 039
7 879 16 304 213 729 635 678 21 030 187 957 10 500 6 087 117 402 18 559 17 826
62 706 71 709 65 025 8 571 24 333 10 821 9 967 10 251 48 345 233 562 143 461
44 704 51 635 47 172 6 255 17 648 7 952 7 301 8 464 35 012 164 665 101 788
15 749 18 174 16 604 2 201 6 211 2 606 2 568 1 780 12 285 57 949 35 824
2 253 1 900 1 249 115 474 263 98 7 1 048 10 948 5 849
1 450 1 247 1 043 1 426 1 443 2 210 1 379 1 382 1 019 593 703
32 447 10 048 15 497 15 350 15 350 12 894 3 850 3 574 6 680 5 591 5 696
32 447 10 048 15 497 15 350 15 350 12 894 3 850 3 574 6 680 5 591 5 696
33 615 16 982
2 009 1 068 590
4 079 7 919 1 751 2 209 2 410 1 819 408 180 270 1 035 990 1 607
3 790 27 852 11 132 540 5 279 5 066 2 009 2 135 1 799 7 275 -1 803
100 131 119 179 73 609 24 725 45 986 31 853 17 318 17 464 44 134 211 735 115 683
9 180 9 165 9 289 7 575 42 46 1 48
9 180 9 162 9 284 7 575 41 40 1 1
9 180 9 162 9 284 7 575 41 40 1 1
3 5 1 6 47
4 307 310 663 2 441 452 454 362 130 103 197 232
4 106 153 341 2 040
4 106 153 341 2 040
2 3 1 21
199 157 322 398 452 454 362 130 103 196 211
4 873 8 855 8 626 5 134 -410 -408 -362 -130 -102 -197 -184
8 663 36 707 19 758 5 674 4 869 4 658 1 647 2 005 1 697 7 078 -1 987
3 385 6 356 5 724 1 237 960 960 960 960 960 960 47
3 385 6 356 5 724 1 237 960 960 960 960 960 960 47
5 278 30 351 14 034 4 437 3 909 3 698 687 1 045 737 6 118 -2 034