AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 01.12.2018

Augustord s. r. o.
(historické názvy)

Od 19.05.1995 Veles spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 14.01.2016

Michalská 7, Bratislava - Mestská Časť Staré Mesto, 81101
(historické adresy)

Od 04.01.2007 Košútska 967, Sládkovičovo, 92521

Od 22.01.1999 Zemplínska 20, Senec, 90301

Od 19.05.1995 Laurinská 17, Bratislava, 81101

Súvahy

V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061
[2] Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)
[22] Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A
[30] Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055
[46] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)
[47] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A
[55] Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)
[57] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
Strana pasív
[66] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121
[67] Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087
[68] Základné imanie súčet (r. 069 až 072)
[69] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[73] Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)
[77] Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)
[78] Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)
[80] Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)
[81] Zákonný rezervný fond (421)
[84] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086
[85] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[86] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[87] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)
[88] Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118
[94] Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)
[98] Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)
[106] Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)
[107] Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)
[116] Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)
[121] Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)
[123] Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)
2012 2011
5 812 450 6 007 376
3 903 796 4 078 650
3 903 796 4 078 650
3 903 796 4 078 650
1 908 654 1 928 726
1 908 650 1 928 650
1 908 650 1 928 650
4 76
4 76
2012 2011
5 812 450 6 007 376
4 659 967 4 887 234
3 738 001 3 738 001
3 738 001 3 738 001
1 075 941 1 250 795
504 984 679 838
570 957 570 957
17 786 17 787
17 786 17 787
-119 348 -66 626
81 230 81 229
-200 578 -147 855
-52 413 -52 723
1 108 894 1 076 562
430 883 430 883
430 883 430 883
678 011 645 679
173 463 141 131
504 548 504 548
43 589 43 580
43 589 43 580