AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 22.12.2018

Dr.Max 140 T, s.r.o.

Aktuálna adresa od 22.12.2018

Moldavská cesta 8/A, Košice - Mestská Časť Juh, 04011

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[7] Aktivácia (účtová skupina 62)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[17] Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[31] Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)
[33] Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)
[34] Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)
[35] Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)
[36] Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)
[37] Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)
[38] Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[60] Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 259 652 1 247 949 850 482 723 446 1 127 861 1 203 181 468 750
1 265 979 1 252 459 851 540 762 744 1 060 976 1 126 051 1 203 181 468 750
1 259 343 1 247 503 849 635 722 579 1 060 609
309 446 848 867
1 810
1 103 057 1 179 223 455 271
6 327 4 510 1 057 39 298 367 893 466 950 199 375 722
1 252 369 1 239 702 829 354 747 677 993 033
923 059 912 681 606 114 555 374 800 599 78 886 146 932 66 898
11 283 11 441 2 645 4 650 130 318 80 501 9 906
89 2 705 1 805 56 387 388
112 536 120 131 55 060 51 698 56 926
180 768 169 931 141 828 124 433 135 170
127 906 121 831 102 358 87 186 99 228
1 203 2 745
43 481 40 749 35 099 31 815 34 859 24 804 23 958 13 479
9 381 7 351 4 371 5 432 1 083 153 699 106 050 26 130
56 56 208 865 338 55 186
17 730 20 122 20 569 4 811
17 730 20 122 20 569 4 811
-148 138 -17 8
6 996 2 497 1 142 5 782 55 186
13 610 12 757 22 186 15 067 67 943 4 321 110 132 36 403
212 685 200 991 184 859 111 668 203 084
82 55 880 85 214 098
2 317 2 977 358
2 004 107 155 36 045
50 865 -110 132 -36 403
75 669 -86 174 -22 924
2 880 2 880
75 593 -86 088 -22 901
-2 804 -2 966 -23
82 55 880 85
82 55 880 85
214 098
4 785 5 062 3 491 103 921 3 875
312 768 55 541 1 632
312 768 55 541 1 632
4 473 4 294 3 436 103 380 2 243
-4 703 -5 007 -2 611 -103 836 210 223
8 907 7 750 19 575 -88 769 278 166
3 123 1 506 3 361 2 880
3 971 2 880 2 880 2 880
-848 -1 374 481
-88 680 277 888
5 784 6 244 16 214 -89 -2 602