AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 01.05.2002

Anteo, a.s.
(historické názvy)

Od 04.02.2002 AMG Partner, a.s.

Aktuálna adresa od 01.05.2002

Fraňa Mojtu 14, Nitra, 94901
(historické adresy)

Od 04.02.2002 Hviezdoslavova 2, Šaľa, 92700


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[16] Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
[23] Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[29] Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
[44] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[45] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
40 530 28 352 35 544 29 060 36 559 28 954 28 615 68 630 112 630 54 883 51 042
1 530 6 810 13 291 21 811 30 332 14 250 14 250 18 000 5 606 21 354 30 808
1 530 6 810 13 291 21 811 30 332 14 250 14 250 18 000 5 606 21 354 30 808
1 530 6 810 13 291 21 811 30 332 14 250 14 250 18 000 5 606 21 354 30 808
39 000 21 542 22 253 7 249 6 227 14 704 14 365 50 630 107 024 33 529 20 234
1 653 1 862 3 718 3 718 3 718
10 000 10 740 240 152 152
5 835 6 217 3 448 2 581 5 168 12 810 4 442 44 743 52 108 7 829 13 692
4 112 6 123 3 320 2 581 4 455 12 810 2 652 38 921 51 524 7 729 9 949
713 1 790 4 010 584 100 3 452
1 723 94 128 1 812 291
23 165 4 585 16 912 2 654 907 1 894 9 923 5 887 51 198 21 982 2 824
23 165 4 585 16 912 2 440 907 1 894 9 923 5 887 51 198 21 982 2 824
214
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
40 530 28 352 35 544 29 060 36 559 28 954 28 615 68 630 112 630 54 883 51 042
26 492 7 053 7 242 -4 958 12 685 11 589 9 048 22 718 43 769 -30 175 -39 543
33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194
33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194
109 952 109 952 99 952 99 952 99 952 99 952 69 952 69 952 69 952
-136 094 -125 904 -138 104 -120 462 -121 557 -94 098 -80 429 -59 375 -63 369 -72 737 -33 883
19 440 -10 189 12 200 -17 642 1 096 -27 459 -13 669 -21 053 3 992 9 368 -38 854
14 038 21 299 28 302 34 018 23 874 17 365 19 567 45 912 68 861 85 058 90 585
3 961 12 071 19 902 28 988 14 537 4 252 1 995 123
6 876 6 051 7 613 4 506 9 337 13 113 16 656 45 180 68 861 85 058 81 435
2 078 4 284 2 314 2 240 8 564 11 878 9 935 10 331 63 639 13 450 11 099
781 472 3 989 993 773 567 1 066 1 160 851
3 497 775 1 310 1 273 261 4 371 1 656 384
520 520 407 5 655 33 689 69 952 69 952
3 201 3 177 787 524 916 609
990
8 160