AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 01.05.2002

Anteo, a.s.
(historické názvy)

Od 04.02.2002 AMG Partner, a.s.

Aktuálna adresa od 01.05.2002

Fraňa Mojtu 14, Nitra, 94901
(historické adresy)

Od 04.02.2002 Hviezdoslavova 2, Šaľa, 92700

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
75 795 54 389 140 052 47 559 52 121 43 429 194 040 158 818 197 807 82 209 30 156
4 380 65 348 7 865 27
52 970 20 517 72 013 15 910 11 161 42 595 191 209 144 444 197 737 81 361 23 937
3 375 833 417 11 083
22 825 26 117 1 858 23 784 40 516 834 2 831 3 291 70 848 6 219
55 774 63 355 125 953 62 803 50 281 70 645 206 566 178 705 188 699 69 993 65 271
2 489 42 990 6 339
11 156 7 361 25 407 14 756 27 146 31 112 18 848 8 000 16 406 2 448 8 564
25 762 27 631 16 541 18 147 12 664 29 434 170 048 132 209 154 156 56 812 28 459
8 468 9 167 22 164 6 162 5 040 5 228 12 652 30 395 1 400
948 1 252 4 144 4 271 3 824 3 256 547 526 472 512 434
4 530 5 145 8 520 8 520 3 750 3 216 9 454 7 043
3 375 5 606
4 910 6 935 6 187 4 608 1 607 1 615 721 1 969 13 049 767 20 771
20 021 -8 966 14 099 -15 244 1 840 -27 216 -12 526 -19 887 9 108 12 216 -35 115
16 052 -12 584 52 423 -15 467 -28 622 -17 951 2 313 4 235 27 175 22 101 -13 086
1
1
581 1 223 1 899 2 398 744 243 183 207 1 192 1 888 3 739
388 976 1 523 2 162 542 2 056
236
193 247 376 202 243 183 207 1 192 1 888 1 683
-581 -1 223 -1 899 -2 398 -744 -243 -183 -206 -1 192 -1 888 -3 739
19 440 -10 189 12 200 -17 642 1 096 -27 459 -12 709 -20 093 7 916 10 328 -38 854
960 960 3 924 960
19 440 -10 189 12 200 -17 642 1 096 -27 459 -13 669 -21 053 3 992 9 368 -38 854